Katalog • Beata Grzelczak, Dojrzałość szkolna dziecka

  Szkoła jest pierwszym miejscem pracy każdego dziecka. Dobry start w niej pozwoli pierwszakowi radzić sobie z późniejszymi trudnościami oraz szanować siebie i swoje obowiązki.


 • Małgorzata Koput, Anna Koba, Przywiązanie - korzenie życia społecznego

  Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywaną przez niektórych wręcz - istotą stadną. Już Arystoteles pisał: "Aby żyć samemu trzeba być bogiem lub zwierzęciem.


 • Beata Szurowska, Wychowanie w rodzinie, a przyczyny anoreksji

  Zaburzenia jedzenia szybko przybierają postać niebezpiecznej choroby społecznej. Świadczą o tym prowadzone badania (według różnych danych wskaźniki zachorowalności wahają się od O,5%- 2,5% [8], a wskaźniki stopnia zagrożenia anoreksją sięgają do 30% [15]).


 • Monika Zubrzycka - Nowak, Źródła autodestrukcji wyniesione z rodziny pochodzenia

  Często obserwujemy z boku osoby, które żyją w sposób niezrozumiały dla nas. Męczą się w swoich związkach, rodzinach czy miejscu pracy.


 • Zuzanna Celmer, Życiowe podróże

  W każdej kulturze znajdujemy mity i baśnie opisujące niezwykłe przygody przedstawianych w nich bohaterów.


 • Andrzej Augustynek, Imprinting – u podstaw tworzenia się więzi rodzinnych i preferencji seksualnych

  Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. "Mały książę" Antoine de Saint - Exupéry U wielu nowonarodzonych osobników z różnych gatunków zwierząt, ale także u noworodków jedyną szansą na przeżycie jest opieka ze strony rodziców.


 • Katarzyna Urban, ABC edukacji seksualnej

  W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne rodzaje wychowania seksualnego: - wychowanie do czystości - abstynencji seksualnej (chastity education, abstinence-only education); - biologiczną edukację seksualną (biological sex education); - złożoną edukację seksualną, zawierającą oba powyższe podejścia (comprehensive sex education)


 • Adrianna Kruk, Doświadczenia pierwszego roku życia

  Rozwój dzieci przebiega tak błyskawicznie! Od początku ciąży do ukończenia prze nie pierwszego roku życia z dwóch małych, haploidalnych komórek powstaje skomplikowana istota, stawiająca pierwsze samodzielne kroki, wypowiadająca pierwsze słowa.


 • Bogna Białecka, Ideologia gender - zagrożenie dla wychowania?

  Coraz więcej ostatnio słyszy się o tzw. "studiach genderowych". Sformułowanie o tyle nieeleganckie, że posługuje się spolszczoną wersją angielskiego terminu "gender studies".


 • Neil Whitehead, Młodzieńcza orientacja seksualna - zadziwiający odsetek zmian

  Wyobrażenie, że młodzieńczy pociąg seksualny do osób tej samej płci zawsze stanie się tym samym pociągiem seksualnym u osoby dorosłej jest całkowicie błędne.


 • Martyna Strembska-Kozieł, O potrzebie wychowania do wartości

  Wartości stanowią fundament procesu wychowania. Istotą wychowania powinno być bowiem ukazanie młodym pokoleniom przez rodziców, nauczycieli i wychowawców tego, co wartościowe, przybliżenie i uzasadnienie tych wartości.


 • Beata Szurowska, Poziom akceptacji w rodzinach anorektycznych

  W obliczu zagrożeń współczesnego świata przedstawiciele różnych nauk (pedagogika, psychologia, socjologia czy medycyna) coraz częściej kierują swoje zainteresowanie w kierunku rodziny.


 • Bassam Aouil, Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka

  Wstęp Wirtualny świat daje szereg możliwości wykorzystania jego w różnych celach: profesjonalnym, rozrywkowym, informacyjnym, komunikacyjnym.


 • Aleksandra Krzywińska, Świadoma, dojrzała decyzja kobiety o gotowości do zajścia w ciążę

  Kobiety podejmują świadomą decyzję o zostaniu matką z różnych powodów. Nie zawsze są to powody świadczące o ich dojrzałości.


 • Zuzanna Celmer, To, co musimy utracić

  W książce pod tym samym tytułem Judith Viorst rozważa znane nam wszystkim doświadczenie różnorodnych strat, z którymi nieustannie musimy się zmierzyć, ponieważ nie sposób uciec przed faktami, z jakimi konfrontuje nas życie.


 • Andrzej Margasiński, Wobec homoseksualizmu - między religią, nauką a ideologią. Kalendarium wydarzeń

  Problem homoseksualizmu w istotny sposób odciska się na dyskursie społecznym w cywilizacji zachodniej w ciągu ostatnich 50 lat.


 • Katarzyna Gajda-Rumiak, Zaburzenia lękowe u dzieci

  Kluczem do zrozumienia wielu bardzo różnorodnych zaburzeń u dzieci jest lęk. Lęk jest emocją powszechnie znaną i często doznawaną.


 • Ela Kalinowska, Zanim będzie za późno... (czyli co powinni wiedzieć rodzice, zanim ich dziecko sięgnie po narkotyki)

  W artykule tym opisuję dwa podstawowe powody, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki oraz w jaki sposób rodzice mogą wpływać na osłabienie siły każdego z nich.


 • Magdalena Guziak-Nowak, 9-latek w świecie orgazmów

  Szarzyznę murów współczesnej szkoły ożywiają kolorowe paznokcie 11-latek, minispódniczki 12-latek i farbowany blond 13-latek.


 • Andrzej Zwoliński, Kidults - dorosłe dzieci

  Termin kidults (ang. kid - dziecko; adults - dorosły) po raz pierwszy pojawił się na łamach "The New York Times" w 1985 roku, w artykule Petera Martina.


 • Agnieszka Pisula, ADHD: rozpoznanie i leczenie

  ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi jest częstym, przewlekłym, obejmującym wszystkie sfery życia zaburzeniem psychicznym, dotykającym od 3 do 7 % populacji dzieci.


 • Anna Nosal, Afazja dziecięca z perspektywy psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej

  Na przestrzeni ostatnich lat zmodyfikowano dawne i wdrożono nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnych.


 • Paulina Dobrzańska, Agresja dziecięca - reakcja na frustrację, nawyk, nabyty popęd czy instynkt?

  Agresja towarzyszy ludziom od zawsze. Jest to jedna z form wyrażania swojego stanu emocjonalnego, poprzedzona frustracją.


 • Maciej Wojewódka, Alienacja rodzicielska (PA), a zespół alienacji rodzicielskiej (PAS)

  W związku z tym, że Polska do niedawna była jednym z nielicznych krajów w którym prowadzono badania nad tzw.


 • Maciej Wojewódka, Alienacja rodzicielska i jej negatywne skutki oraz problemy dziecka wychowywanego przez jednego rodzica

  Alienacja rodzicielska i jej negatywne skutki Problematyka alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych efektów jest bardzo szeroka.


 • Beata Szurowska, Anoreksja jako reakcja dziecka na niewłaściwe wychowanie w rodzinie

  Wychowaniem człowieka zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, dlatego też zapewne istnieje wiele definicji tego pojęcia.


 • Andrzej Margasiński, Antropologia Judith Butler a jej konsekwencje edukacyjno-wychowawcze

  Niniejszy tekst jest próbą odczytania antropologicznych koncepcji człowieka Judith Butler, powszechnie uznawaną za jedną z najbardziej wpływowych myślicielek nurtu genderowego.


 • Dariusz Zalewski, Antypedagogika i inne herezje

  Czy możemy uwolnić dzieci od ideologizacji w szkole? Czy możemy ustrzec je przed "edukacyjnym porwaniem"? Obiektywnie patrząc na rzeczywistość jest to zadanie bardzo trudne.


 • Marcin Gonera, Autorytet nauczyciela

  Jednym z głównych zadań pedeutologii – działu pedagogiki, której przedmiotem są zagadnienia dotyczące nauczyciela, jest ustalenie roli wychowawcy w procesie zdobywania przez dziecko wiedzy.


 • wywiad z prof. Gregorym Clarkiem, Awans społeczny zależy od genów

  Kariera od zera do milionera? Mrzonka. - Ludzie awansują w hierarchii społecznej znacznie rzadziej, a elity są w stanie znacznie dłużej utrzymać swój zamknięty status niż sądzili dotąd ekonomiści i socjolodzy.


 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Bezpieczna prywatność dziecka

  Od najwcześniejszych lat dziecko powinno być uczone ochrony przed naruszaniem intymnych granic, tak przez osoby obce jak i bliskich.


 • Marta Kowalczuk, Biała sukienka i rogale

  ...nieporadna z tą złością jak ptak z siecią trzepocę słowami za głośno za szybko na próżno [1] Noc.


 • Mariusz Sobkowiak, Błąd systemu czy błąd człowieka? Wywiad z rodzicami, których niesłusznie oskarżono o przemoc wobec dziecka

  W 2015 roku w Polsce 76 034 osoby były podejrzewane przez policję o stosowanie przemocy w rodzinie.


 • Mariola Pietroń-Ratyńska, Brak mowy jako czynnik utrudniający rozwój

  "Pomóż mi, abym mógł zrobić to sam" M.


 • Joanna Maciejewska, Ciało obce, czyli psycholog w szkole

  Doczekaliśmy czasów, gdy psychologia trafiła pod strzechy: nieomal każda gazeta zamieszcza rubrykę „psycholog radzi”, publiczne i niepubliczne przychodnie lekarskie dbają o to, by w szeregach zatrudnianych specjalistów znalazł się psychoterapeuta, a w telewizji prawie codziennie można usłyszeć wypowiedź czy komentarz psychologa do bieżących wydarzeń w życiu społecznym i publicznym.


 • Marcin Gonera, Czy współczesna sztuka może wychowywać?

  Sztuka, która z odtwarzania namiętności przechodzi do opisu nałogów – upada. Marie von Ebner-Eschenbach Sztukę najprościej zdefiniować można jako twórczość artystyczną obejmującą dzieła z zakresu malarstwa, architektury, rzeźby, muzyki i literatury, odpowiadające wymaganiom estetyki, odznaczające się pięknem i harmonią, ale także jako czynność będąca wyrazem jakiejś zręczności.


 • Monika Andrzejewska, Czym jest mutyzm wybiórczy?

  Dlaczego moje dziecko nie mówi przedszkolu lub w szkole? To pytanie zaprząta umysły rodziców zaniepokojonych tym, że ich dziecko nie mówi poza domem i/lub z osobami nie należącymi do najbliższej rodziny.


 • Robert Maliński, Depresja młodzieńcza

  W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie badaczy i klinicystów zjawiskiem depresji u młodzieży.


 • Monika Gwarek, Dewiacyjny sposób na życie - czyli o tym, dlaczego nieletni wstępują na drogę przestępstwa

  Scenariusz: Johnny i Mark wdali się po szkole w bójkę na pięści. 1960 - Zbiera się tłum.


 • Elżbieta Wdowiarska, Dlaczego warto wybrać dla dziecka pełnosprawnego szkołę integracyjną?

  Idea kształcenia integracyjnego wyłoniła się na Zachodzie już w latach 60. XX wieku. Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy.


 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Doceńmy rolę ojca

  Dziecko poprzez naśladowanie rodzica tej samej płci oraz poprzez obserwowanie różnic między płciami uczy się, kim jest i jakie role ma przyjmować jako dziewczynka lub jako chłopiec, a potem jako kobieta i mężczyzna.


 • Aneta Kowalczyk, Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich w opinii nauczycieli

  Na wstępie niniejszego artykułu należy przybliżyć teoretyczny obraz dotyczący zagadnienia dojrzałości szkolnej.


 • Andrzej Margasiński, Dorosłe dzieci wychowywane przez homoseksualnych rodziców

  Komentarz i refleksje na marginesie raportu Marka Regnerusa W 2012 roku ukazał się raport Marka Regnerusa (2012a) poświęcony dorosłym dzieciom wychowywanym przez homoseksualnych rodziców.


 • Anna Książek, Drama edukacyjna - próba definicji

  Z roku na roku do pracy pedagogicznej włączane są kolejne techniki i metody działania. Jedną z najciekawszych propozycji ostatnich lat wydaje się praca metodą dramy.


 • Monika Borowska, Druga strona medalu - pozytywnie o DDA?

  Podcięte skrzydła Losy Dorosłych Dzieci Alkoholików nie układają się w jeden wzór i chociaż istnieje pojęcie syndromu DDA, to jednak każdy taki dorosły ma swój unikalny zestaw doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego.


 • Aneta Baranowska, Dzieci z rodzin rozwiedzionych

  Rozwód staje się coraz powszechniejszym, a zarazem coraz bardziej akceptowanym zjawiskiem w naszym społeczeństwie (Brett 2002: 137).


 • Janet Bodnar, Dziecięce spojrzenie na pieniądze

  Przy tak dużych problemach z brakiem czasu uczenie swoich dzieci o pieniądzach ma urok sprzątania piwnicy: wiesz, że należy to zrobić, ale wciąż to odkładasz.


 • Justyna Orłowska, Dziecko krzywdzone w rodzinie - mechanizmy przystosowania dziecka

  W przeszłości sfera seksualna człowieka była mocno związana ze sferą moralności. Na tym tle rodziły się panujące do dziś stereotypy i mity dotyczące etiologii oraz konsekwencji jakich doznają osoby krzywdzone.


 • Danuta Jankowska, Dziecko w szkole - bezpieczne i zdrowe

  Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014, określony przez Ministra Edukacji Narodowej.


 • Marta Żurowska, Dziecko z wizytą u psychologa

  Decyzja o wizycie u psychologa z małym dzieckiem bywa bardzo trudna i często długo odraczana z różnych przyczyn.


 • Stanisław Sławiński, Edukacja seksualna czy wychowanie?

  Refleksję na temat edukacji seksualnej i wychowania trzeba zacząć od uwag na temat języka. Bo słowa, których obecnie używamy w dyskursie publicznym, bardzo często przestają być zrozumiałe - te same słowa w ustach różnych ludzi mogą znaczyć co innego, mogą też nie znaczyć nic.


 • Marta Żurowska, Gdy pojawia się nieuleczalna choroba dziecka

  Wiadomość o nieuleczalnej chorobie dziecka jest dla rodziców niczym porażenie prądem. Spada nagle, jak piorun i obezwładnia.


 • Julie Harren, Homoseksualizm - co każdy o tym wiedzieć powinien

  Homoseksualizm jest zagadnieniem, które często bywa traktowane niewłaściwie z powodu błędnych informacji na ten temat.


 • Ewa Kostarczyk, Innowacyjność - bariery motywacyjne, kulturowe i ustrojowe

  Innowacje tworzą się z twórczego burzenia - Yoshihisa Tabuchi Kultura zapewnia przetrwanie Kultura (łac.


 • Agnieszka Idźkowska-Guz, Interwencja kryzysowa. Zagrożenie samobójstwem u dzieci

  W każdym z nas są głęboko ukryte tendencje autodestrukcyjne, które ujawniają się w zależności od okoliczności życia.


 • Temple Grandin, Debra Moore, Jak pomóc autystycznemu dziecku uwolnić się od złych przyzwyczajeń - niezbędny krok, aby mogło się dalej rozwijać

  Ograniczenia, podobnie jak lęki, często są tylko złudzeniem. Michael Jordan Nadzieja jest elementem walki.


 • Ellen Notbohm, Jak radzić sobie z napadami szału autystycznego dziecka?

  Ustal, co sprawia, że tracę nad sobą kontrolę Oto stwierdzenie, w które możesz na razie nie wierzyć, ale w które uwierzysz po przeczytaniu tego rozdziału: jest nieskończenie wiele powodów tego, że dziecko z autyzmem traci nad sobą kontrolę, wybucha, "wychodzi z siebie", wpada w szał.


 • Maja Cader, Jak rozmawiać z dzieckiem z ADHD?

  Objawy ADHD dzielą sie na trzy grupy: nadruchliwość; impulsywność; zaburzenia uwagi.


 • Adriana Klos, Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie i antykoncepcji?

  Temat seksualnej edukacji młodzieży jest wciąż w naszym społeczeństwie kontrowersyjny. Kto i jak powinien uświadamiać młodego człowieka w tej kwestii? W ogóle temat seksu jest tematem tabu, nie rozmawiają o nim partnerzy i małżonkowie ani rodzice ze swoimi dziećmi.


 • Urszula Dudziak, Jak wychowywać do życia w rodzinie?

  Godność i wartość każdego człowieka zobowiązują do traktowania go z szacunkiem, miłością i troską. Dotyczy to zwłaszcza dziecka, które ma prawo oczekiwać od starszych, kompetentnych i doświadczonych życiowo ludzi ukierunkowania i wsparcia swego rozwoju.


 • Anna Teluk, Jestem matką dziwaka

  Znów śnieg poraża bielą. Poranek, jakich wiele ostatnio, mroźny, przyprószony – chłód – czy tylko za oknem.


 • Mirosław Karwat, Katalog krytyki jałowej

  Rodzice często uważają, że mają obowiązek zwracać uwagę swoim pociechom na ich błędy i pomyłki. Problem jednak w tym, że zwracanie uwagi często zmienia się w krytykę - i to nawet nie w krytykę konstruktywną, a w krytykę jałową, z której nic nie wynika.


 • Agnieszka Paczkowska, Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?

  Byli dziećmi, które w dzieciństwie musiały zachowywać się jak dorośli. Dorastają nosząc w sobie bolesne, potworne, wstydliwe dziedzictwo swojej rodziny.


 • Renata Mazurowska, Kogo integruje integracja?

  Z obserwacji psychologów, ale i rodziców dzieci z zaburzeniami lub chorobami wynika, że tak naprawdę integracja integruje dzieci zdrowe.


 • Ken Blanchard, Margie Blanchard, Don Carew, Eunice Parisi-Carew, Fred Finch, Laurence Hawkins, Drea Zigarmi, Pat Zigarmi, Koncepcja przywództwa sytuacyjnego w wychowywaniu dzieci

  Aby osiągnąć maksymalne wyniki, należy dostosować przywództwo do etapu rozwoju osoby, której się przewodzi.


 • Marta Kowalczuk, Koń trojański

  ...codzienna cierpliwa żmudna jak pierwsze chodzenia próba przed premierą odejścia [1] Życie jest poezją.


 • Marcin Gonera, Kształcenie charakteru według metody Mieczysława Kreutza

  Niewielka książka urodzonego we Lwowie profesora Kreutza należy w Polsce do dzieł niezwykle pożytecznych.


 • Małgorzata Witas, Lęk separacyjny u dzieci

  Strach i lęk stanowią nieodłączny element naszego życia, choć czasami kłopotliwy. Nie łatwo jest opanować oddech, drżenie, napięcie mięśni czy bóle brzucha w chwili przerażenia i paniki.


 • Kinga Kocjan, Międzypokoleniowy przekaz kultury

  Dziedzictwo kulturowe rozumiemy, jako treści i dobra kulturowe, przekazywane (nadawanie i odbieranie) w czasie i przestrzeni, podlegające społecznemu wartościowaniu, zazwyczaj uważane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszości danej zbiorowości jak i dla jej przyszłości.


 • Trayce Hansen, Miłość nie wystarczy, czyli pięć powodów, dlaczego "małżeństwa homoseksualne" szkodzą dzieciom

  Zwolennicy "małżeństw homoseksualnych" wierzą, że jedyną tylko rzeczą, którą dziecko naprawdę potrzebuje, jest miłość.


 • Monika Andrzejewska, Mity na temat mutyzmu wybiórczego

  Mutyzm to zaburzenie występujące u dzieci, objawiające się brakiem mówienia lub ograniczeniem mówienia w wybranych sytuacjach.


 • Magdalena Wolska, Młodzież pali nie tylko papierosy

  Dość powszechne jest palenie tytoniu przez młodzież uczącą się w szkołach gimnazjalnych i średnich. Część z nich rozpoczyna palenie papierosów już w szkole podstawowej.


 • Joanna Dymecka, Młodzież w obliczu kryzysu psychologicznego

  Życie w czasach współczesnych, mimo, iż obfitujące w nowe możliwości, niesie ze sobą wiele zagrożeń, szczególnie dla młodych ludzi.


 • Agata M. Aleksińska, Moczenie nocne - diagnoza kliniczna i metody leczenia

  Moczenie jest jednym z wielu, nieuniknionym elementem okresu niemowlęctwa, dzieciństwa. W którym momencie należy upatrywać się w nim zaburzenia, wprowadzić diagnozę kliniczną, jakie wprowadzić leczenie? W niniejszym artykule w oparciu o analizę literatury, własną praktykę w zakresie psychoterapii dzieci, próbuję odpowiedzieć na powyższe pytanie.


 • Magdalena Lange-Rachwał, Moje dziecko boi się ciemności

  Jest to jeden z typowych lęków dzieciństwa, który być może także przeżywałeś. W ciemności dzieci tracą kontrolę, nie mogą korzystać z ważnego dla nich zmysłu wzorku, uruchamia się wyobraźnia, która tworzy rozmaite niepokojące obrazy.


 • Krystyna Kmiecik-Baran, Molestowanie seksualne dziecka: problemy diagnostyczne

  Co to jest molestowanie seksualne dziecka? Praktyka dowodzi, iż często mamy problem z rozpoznaniem czy oskarżenie o molestowanie dziecka jest prawdziwe czy fałszywe.


 • Joanna Wiktorowska, Motywowanie dzieci do nauki

  Rodzice narzekają, że dzieci nie chcą chodzić do szkoły, nie chcą odrabiać lekcji, nie chcą czytać polecanych lektur, nie potrafią zapamiętać co mają zadane.


 • Bogusław Włodawiec, Nasilenie objawów psychopatologicznych dorosłych dzieci alkoholików

  Badania Instytutu Psychologii Zdrowia zdają się potwierdzać rozpowszechniony w literaturze przedmiotu pogląd, przyjęty przez terapeutów na podstawie praktyki klinicznej, iż dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej maja wiele problemów ze sobą w dorosłym życiu.


 • Agnieszka Kozak, Nauczyciel wzorcem postępowania asertywnego

  Asertywność to sposób postępowania oznaczający, że pragniesz zaspokajać własne potrzeby w taki sposób by nie naruszać praw innych i uwzględniać ich potrzeby i racje.


 • Joanna Wiktorowska, Nauka dzieci na rozdrożu

  Każdy rodzic przechodzi przez swój chrzest bojowy w momencie, gdy oddaje dzieci pod opiekę do przedszkola, czy edukację do szkoły.


 • Jacek Kurzępa, Niekiedy nikt nie puka do drzwi

  W przypadku samobójczej śmierci zawsze pojawia się pytanie - dlaczego do tego doszło? Gubimy się w domysłach, supozycjach, wątpliwościach.


 • Maria Ryś, Niepotrzebna polityka prorodzinna

  Z wielkim entuzjazmem świętowano w Pałacu Prezydenckim podpisanie tzw. ustawy żłobkowej, ustalonej w trybie priorytetowym, tak szybkim, że nawet nie wszystkie media uchwyciły tempo prac, nie mówiąc o ogóle społeczeństwa, które o pracach nad ustawą, a zwłaszcza o tym, co zawiera, nie słyszało niemalże zupełnie.


 • Adrianna Kruk, Niesamowite osiągnięcia pierwszego roku życia

  Rozwój dziecka, od chwili poczęcia do końca pierwszego roku życia jest dla mnie jedną z najbardziej fascynujących zagadek.


 • Zuzanna Celmer, Niewinny

  Początek wszystkich opowieści przedstawia swoich bohaterów w dwojaki sposób.


 • Paula Mamrot, Normatywny i nienormatywny obraz ciała w ciąży. Pregoreksja - anoreksja w ciąży

  Celem artykułu jest przedstawienie rozważań naukowych na temat obrazu ciała u kobiet w ciąży, a także przybliżenie pojęcia pregoreksji.


 • wywiad z Jerzym Kwaśniewskim, Norweska krzywda. Państwo odbiera dzieci, rodziny uciekają do Polski

  W Norwegii rodzina nic nie znaczy. Barnevernet, czyli urząd do spraw ochrony dzieci, na masową skalę rozdziela rodziny.


 • Anna Majchrowska, O symptomach traumy u dzieci i dorosłych

  Czy oddzielenie dziecka od rodzica jest zdarzeniem traumatycznym? Poniższy tekst ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie: czy oddzielenie dziecka od rodzica jest dla niego zdarzeniem traumatycznym? Mam tu na myśli sytuację, kiedy dziecko na mocy postanowienia sądu zostaje odebrane rodzicom i umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej.


 • Aleksandra Lamparska-Warchalska, Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny?

  Ania ma 7 lat. Już w przedszkolu wykazywała dużą niechęć do rozstania się z mamą. Teraz rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.


 • Monika Zubrzycka-Nowak, Opuścić rodzinne gniazdo

  Wielu rodziców, obserwując swoje dorastające pociechy, zastanawia się, czy spełnili się jako rodzice.


 • Anna Książek, Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania w roli lidera ZHP

  We współczesnym świecie coraz więcej uwagi poświęca się przywództwu. Większość firm stawia na rozwój swoich kierowników zauważając, że dobry lider może przyczynić się do zdecydowanie lepszej pracy zespołu, a tym samym bardziej wymiernych efektów.


 • Ewa Kędziora, Partnerzy jako architekci rodziny

  Artykuł ten jest wyrazem mojej fascynacji psychologią rodziny i wpływem związku na dzieci. Moją wizją jest pokazanie, że zdrowa relacja jest naprawdę ważna i zaprocentuje szczęśliwszym dzieciństwem naszych (przyszłych) dzieci.


 • Bożena Włodawiec, Percepcja wzrokowa a lateralizacja u dzieci przedszkolnych

  Stopień rozwoju percepcji wzrokowej dzieci uważany jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukcesy szkolne dzieci.


 • Aneta Styńska, Po co się uczymy?

  Z bardzo różnych powodów. Ale zawsze robimy to dla siebie. Czasem uczysz się, żeby nie zawieść oczekiwań bliskich osób albo dlatego, że w nagrodę za dobrze zdany egzamin rodzice obiecali pożyczyć ci samochód na weekend.


 • Aleksandra Rzeźwicka, Poczucie własnej wartości i style przywiązania a relacje interpersonalne

  Na problem satysfakcji z relacji i kontaktów społecznych wpływa wiele czynników. Poziom samooceny i style przywiązania kształtowane od początku życia mogą oddziaływać na kompetencje społeczne, a co za tym idzie - na jakość nawiązywanych kontaktów z innymi.


 • Krystyna Kluz, Polska edukacja seksualna typu A na europejskim tle

  Szkolna edukacja seksualna prowadzona jest obecnie w większości krajów europejskich. Inicjatorzy jej wprowadzenia są zgodni co do tego, że o seksualności jako integralnej cesze osobowości człowieka należy z młodymi ludźmi rozmawiać, przygotowując podłoże dla konkretnych poglądów i zachowań w tej sferze.


 • Michał Tracz, Postawy ojców wobec wychowania

  Wstęp Wiele badań dotyczących relacji ojca z synem, koncentruje się przede wszystkim na fizycznym braku rodzica tej samej płci oraz konsekwencjach, jakie powoduje on w rozwoju emocjonalnym, poznawczym, moralnym i społecznym.


 • Jolanta Imrichova, Postawy rodzicielskie w ujęciu psychologicznym

  Słów kilka o... Ciekawym i wartym podjęcia jest temat postawy rodzicielskiej w ujęciu psychologicznym.


 • Karolina Walczykowska, Prawa dziecka w aspekcie międzynarodowym a kwestie oświatowe

  Prawo międzynarodowe można potraktować jako punkt wyjścia refleksji nad ogólnymi prawami człowieka, a co się z tym wiąże prawami dziecka.


 • Angelika Kubik-Wasilewska, Problem adopcji w środowiskach rodzinnych

  Wstęp Zawierając związek małżeński młoda para odbiera wiele życzeń, w tym udanego, ślicznego i licznego potomstwa.


 • Andrzej Olszewski, Problemy polskich rodzin zastępczych: osobiste doświadczenia i wiedza z forum dla rodziców zastępczych

  Chciałbym opowiedzieć Państwu o internetowym forum www.


 • Izabela Pawłowska, Problemy z komunikacją w zaburzeniu autystycznym oraz możliwości terapii

  Autyzm należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka, ponieważ obejmuje wiele jego sfer. Po raz pierwszy opisał je amerykański psychiatra Leo Kanner w 1943 roku.


 • Agnieszka Opach, Przedszkolak idzie do szkoły

  Przedszkolak szykujący się do pierwszej klasy wie o szkole tyle, ile mu powiedzą rodzice, starsze rodzeństwo, czy koledzy.


 • Andrzej Lipczyński, Przemoc wobec dzieci w środowisku szkolnym

  Każde dziecko jest inne, ale wszystkie dzieci są na swój sposób aktywne i twórcze. Dzieci chcą zdobywać umiejętności, współpracować i ponosić odpowiedzialność za siebie i innych.


 • Ewa Kostarczyk, Przeszkody w procesie samorealizacji studenta w dobie kryzysu wartości

  Człowiek żyje w świecie wartości. Realizacja wartości determinuje nasze człowieczeństwo, jest niezbędnym elementem naszego rozwoju psycho-społecznego.


 • Agata Aleksińska, Przeszkody w rozwoju autonomii godnościowej

  „Jaki jest pierwszy obowiązek człowieka? Odpowiedż jest krótka – być sobą.


 • Sławomir Ślaski, Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym - aktualny stan badań

  Wprowadzenie Pierwsze badania naukowe dotyczące dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym ukazały się dopiero w 1969 roku w pracy M.


 • Aleksandra Krzywińska, Relacja między dzieckiem a matką kluczem do powodzenia w karmieniu piersią

  Fizjologia i/czy psychologia? W dzisiejszych czasach, mimo tego że twierdzenie o doniosłości karmienia piersią dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka stało się truizmem, obserwuje się wiele trudności w podejmowaniu takiego sposobu karmienia.


 • Danuta Zdrojewska, Rodzice zastępczy, czy dom dziecka?

  Propagując ideę rodzicielstwa zastępczego, jako alternatywy dla domów dziecka, spotkałam się z przeróżnymi opiniami pracowników wspomnianych placówek.


 • Agnieszka Kozak, Gustaw Kozak, Rodzina jako środowisko powstawania i profilaktyki jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa)

  Wstęp Jadłowstręt psychiczny (anoreksja, an - brak, orexis - apetyt ) został opisany już ponad trzysta lat temu.


 • Marzena Siembab, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze

  Rodzina zastępcza a inne formy rodzinnej opieki nad dzieckiemNie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym.


 • Marcin Gonera, Rola zabawy w wychowaniu

  Nie sposób wyobrazić sobie dzieciństwa bez zabawy. Prawie wszystkie zachowania dziecka mają z nią coś wspólnego.


 • Grzegorz Polok, Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików

  E-book poświęcony problematyce DDA. Plik zapisany w formacie pdf.


 • Marcin Gonera, Rozwód rodziców a niepowodzenia szkolne dziecka

  Systemowe ujęcie rodziny wskazuje, że jest ona systemem, czyli pewną złożoną rzeczywistością i zbiorem elementów w dynamicznej interakcji, w której każdy element jest określany przez pozostałe.


 • Elwira Roksana Cebo, Rozwód w rodzinie – gdy jedno z rodziców odchodzi…

  Rodzina jest systemem zorganizowanym, posiadającym odrębną strukturę, która ulega ciągłym przemianom pod wpływem czasu oraz sytuacji życiowych.


 • Natalia Słowinska, Rozwój intelektualny dziecka a kariera rodziców

  Narodziny dziecka, to zwykle najpiękniejszy moment w życiu rodziców. Rozwój dziecka zapoczątkowany w okresie prenatalnym, rozpoczyna dopiero rozwój podłoża intelektualnego.


 • Alina Kaczmarczyk, Ryzyko dysleksji - gdy rodzi się świadomość...

  Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych (czytania, pisania, umiejętności matematycznych), zajmowano się od bardzo dawna.


 • Andrzej Jakubik, Ewa Zegarowicz, Samoocena, poczucie kontroli i kontrola emocjonalna u dorastających córek mężczyzn uzależnionych od alkoholu

  Wstęp Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój osobowości jednostki są procesy uspołecznienia i wychowania, w których fundamentalną rolę współczesna nauka przypisuje rodzinie [1, 31, 32, 42, 43].


 • Marcin Gonera, Samowychowanie w pedagogice personalistycznej

  Paradoksalnie można by powiedzieć, że najlepszy wychowawca to taki mistrz, który staje się niepotrzebny.


 • Szymon Grzelak, Seksualizacja w przestrzeni publicznej i jej wpływ na młodzież

  Jednym z podstawowych mechanizmów szkodliwości seksualizacji jest jej wpływ na kształtowanie się tożsamości dziewcząt w okresie dojrzewania.


 • Andrzej Olszewski, Siniaki na mózgu, czyli o samotności dziecka odrzuconego

  "Słowo "sierota" nie może wywoływać jedynie krótkotrwałej aktywności emocjonalnej wyrażonej zazwyczaj jakimś "kęskiem".


 • Joanna Maciejewska, Szkoła - środowisko "trudne". Z perspektywy psychologa szkolnego

  Gdy spotykam się po raz pierwszy z uczniami klas rozpoczynającymi właśnie swą szkolną przygodę zadaję im pytanie: z czym wam się kojarzy psycholog? Większość z nich nie słyszała wcześniej o takim zawodzie, wielu z nich łączy go z lekarską specjalnością, są jednak i tacy, którzy z psychologiem już się zetknęli.


 • Robert E. Larzelere, Szwedzki zakaz klapsów: więcej krzywdy niż dobra

  Wstęp Podczas ostatnich kilku lat, dr Joan Durrant z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie, opublikowała dwie częściowo pokrywające się oceny stanu dobrobytu szwedzkich dzieci podczas dwudziestu lat od czasu wprowadzenia zakazu klapsów w 1979 [1].


 • Zofia Seliga, Tania ciąża. Poradnik dla kobiet w ciąży

  E-book poświęcony problematyce ciąży, przygotowania do niej, porodu i opieki nad noworodkiem. Plik zapisany w formacie pdf.


 • Jonkheer Jan Van Der Does, Terapeutyczna Rodzina Zastępcza (Therapeutic Foster Care - TFC)

  Rodzina terapeutyczna jest formą rodziny zastępczej, do której pod opiekę specjalnie przeszkolonych rodziców zastępczych trafiają dzieci, które doznały głębokich urazów w sferze emocjonalnej.


 • Rozmowa Piotra Czekierdy z Anną Wardak, Tutoring rodzinny

  Kiedy w XIX wieku powstawały pierwsze przedszkola, miały służyć bezpiecznemu przechowaniu dzieci, podczas gdy ich rodzice zajęci byli pracą zawodową.


 • Dan Coulter, Uczenie tego, co jest ważne. Postępowanie z dziećmi z zespołem Aspergera

  Czyż świat nie byłby lepszym miejscem, gdyby nasze dzieci "ślepo" polegały na naszym każdym słowie? Gdyby podziwiały naszą mądrość i żyły po to, aby robić wszystko to, co im każemy? Pewnie nie, ale przyjemnie jest tak myśleć.


 • Zuzanna Celmer, W poszukiwaniu sensu życia

  Ze wszystkich żyjących istot, tylko człowiek jest w stanie ogarnąć refleksją swoje własne istnienie i uczynić samego siebie obiektem rozważań.


 • Damian Janus, Wariacje wokół dziecka. Zaprzeczone aspekty adopcji, zapłodnienia spermą dawcy, in vitro, surogacji macierzyńskiej, homorodzicielstwa i aborcji

  I. Wprowadzenie Poniższy artykuł rozważa sprawy, które w ostatnich latach stały się medialnie popularne, jak i znaczące politycznie.


 • Katarzyna Maciejak, Wartości dzieci i rodziców a klimat rodziny

  Zainteresowanie wartościami wynika przede wszystkim z faktu, iż problem wartości dotyka najgłębszych ludzkich dylematów i wyborów.


 • Jacek Świst, Warunki prawidłowego procesu wychowawczego

  Rodzice i nauczyciele w procesie wychowania Współczesny świat, a zwłaszcza naukowcy bez duszy zakwestionowali tradycyjną rolę rodziców.


 • Marta Żurowska, Wsparcie społeczne w sytuacji nieuleczalnej choroby dziecka

  Skąd czerpać siły do walki z nieuleczalną chorobą? Jak można pomóc rodzinie, w której jest osoba chora? Czym jest wsparcie społeczne? Czemu rodzice dzieci chorych odczuwają mniejsze wsparcie niż rodzice dzieci zdrowych? Okres, kiedy już rodzice dojdą do równowagi emocjonalnej po dowiedzeniu się o chorobie dziecka jest czasem kiedy na nowo zaczynają organizować swoje życie.


 • Iwona Gryniuk-Toruń, Wspomaganie rozwoju uczniów szkoły średniej jako próba przeciwdziałania patologii społecznej

  Artykuł prezentuje czynniki których występowanie może zwiększać ryzyko zachowań dewiacyjnych.


 • Iwona Gryniuk-Toruń, Wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym jako cel edukacji

  Wstęp Szeroko rozumiany rozwój cywilizacji i wynikające z niego przemiany społeczne, wywołują zasadnicze zmiany w zakresie prezentowanych potrzeb, wymagań i możliwości współczesnego człowieka.


 • Agnieszka Kulewska, Wychowanie bezstresowe - jak wychować dziecko, żeby nie wyrosło na psychopatę?

  Na mojej ulicy dzieci bawią się w dojrzałość, traktują jak śmieci, piją, biją i ćpają, bo dorośli zdziecinnieli, nic nie wiedzą, nic nie widzą.


 • Katarzyna Elsner, Wychowanie dzieci według Janusza Korczaka

  Korczak przede wszystkim przeciwstawia się wymaganiom współczesnego świata. Zaraz na początku publikacji "Jak kochać dziecko" zaznacza, że nie zamierza dać gotowej recepty dotyczącej prawidłowego wychowania dziecka.


 • Marcin Gonera, Wychowawcza rola teatru

  Definicję teatru znamy wszyscy dobrze: jest to rodzaj sztuki, w której aktorzy przedstawiają pewną rzeczywistość celem wyzwolenia u odbiorcy wrażeń.


 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie

  Wprowadzenie Rodziny, w których dochodzi do przemocy seksualnej, charakteryzują się społeczną izolacją rodziców lub dziecka; nieobecnością jednego rodzica; dystansem pomiędzy matką a dzieckiem; zaniedbywaniem dziecka; przedwczesnym macierzyństwem; brakiem wyraźnych granic międzypokoleniowych i odwróceniem ról; głębokimi konfliktami malżeńskimi i niesatysfakcjonującymi relacjami seksualnymi; pasywnością żony lub jej bezsilnością i zależnością; chorobami somatycznymi lub psychosomatycznymi żony lub męża; separacją rodziców; częściej u ojców brakiem kontroli nad własną agresywnością; brakiem więzi uczuciowych między ojcem a córką, co to nie sprzyja hamowaniu potrzeb seksualnych.


 • Radosław Bodych, Zespół Aspergera, a autyzm wczesnodziecięcy

  Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci.


 • Karolina Elbanowska, Zeszyty zamiast zabawek

  W brytyjskim systemie edukacji faza przedszkolna właściwie została wchłonięta przez szkolną. Czterolatki muszą szybko odzwyczaić się od popołudniowej drzemki, bo do godz.


 • Agata Aleksińska, Zjawisko dysleksji i jego obszar

  Dysleksja przejawia się trudnościami w nauce. Jest pojęciem szeroko i wieloznacznie rozumianym.


 • Małgorzata Szychowska, Znaczenie samokontroli - umiejętność odroczenia gratyfikacji w wieku przedszkolnym a pomyślność w dorosłym życiu

  Wprowadzenie Walter Mischel wraz ze studentami przeprowadzili w latach sześćdziesiątych eksperyment, w którym przebadano dzieci z przedszkola na terenie Uniwersytetu Stanforda.


 • Anna Kaźmierczyk-Słomka, Jak być dobrym rodzicem dwulatka?

  Być rodzicem, czy nie być...? Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie osobiste doświadczenia z moim synkiem - cudownym 2,5 latkiem będącym permanentnie - w fazie często określanej mianem "bunt dwulatka".


 • rozmowa z Natalią i Krzysztofem Minge, Rodzicielstwo bliskości

  Z Natalią i Krzysztofem Minge, autorami książki "Rodzicielstwo bliskości. Jak budować więź z dzieckiem", wydanej w serii Samo Sedno wydawnictwa Edgard rozmawia Magdalena Mips.


 • Karolina Walczykowska, Wpływ dynamiki grupowej na motywację do uczenia się

  Klasa szkolna stanowi zespół złożony z uczniów wzajemnie na siebie oddziałujących, zajmujących różne stanowiska, formalne i nieformalne, mających wspólny system wartości i norm regulujących zachowanie jednostek.