Katalog


  • Serafin Olczak, Alkohol a stres

    Każda nowa sytuacja w życiu człowieka wiąże się z niepewnością. Wywołuje potrzebę sprostania wymaganiom, jakie stawia.