Katalog


 • Bogdan Szukalski, Analiza środków psychoaktywnych w materiale biologicznym

  W artykule przedstawiono skriningowe metody analizy narkotyków - radioimmunologiczną (RIA), immunoenzymatyczną (EIA) i immunofluorescencyjną w świetle spolaryzowanym (FPIA), testy Screen Ontrak Assay, Triage i Frontline oraz metody konfirmacyjne stosowane do weryfikacji wyników skriningowych - wysokosprawną chromatografię płytkową (HPTLC)...

 • Bogusław Habrat, Farmakoterapia, a terapia uzależnień

  Od ponad stu lat trwają starania opracowania profesjonalnej, skutecznej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Początkowo większość tych prób, zarówno opartych na moralizatorstwie, psychoterapii (psychoanaliza) i metodach farmakologicznych (opium, barbiturany), okazała się nieskuteczna w odniesieniu do większości alkoholików.

 • Jerzy Samochowiec, Anna Hajduk, Genetyczne podłoże alkoholowego zespołu abstynencyjnego

  Uważa się, że różnorodne geny są związane z różnymi elementami zespołu, każdy z nich wpływa tylko w niewielkim stopniu na podatność na powikłany zespół abstynencyjny. Przedstawiono tu kompleksowe badania nad wytypowanymi genami układu dopaminergicznego...

 • Bogusław Habrat, Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu

  Ostatnie piętnaście lat przyniosło znaczący postęp w farmakoterapii uzależnienia od alkoholu. Z ponad stu substancji zmieniających spożycie alkoholu u zwierząt doświadczalnych, kilkanaście doczekało się prób klinicznych, a akamprozat i leki blokujące receptor opiodowy (naltrekson i nalmefen) uznane zostały za leki, których skuteczność w wydłużaniu abstynencji lub zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu uważa się za udowodnioną.

 • Ryszard Przewłocki, Barbara Przewłocka, Neuronalne i molekularne podstawy uzależnień od opiatów

  Podłożem neuronalnym zjawiska zwanego wzmocnieniem pozytywnym, które leży u podstaw działania leków uzależniających, jest układ dopaminowy. Dopaminowy system mezolimbiczny składa się z neuronów dopaminowych...

 • Polska Strona Choroby Alzheimera

 • Wojciech Kostowski, Rozwój neurobiologii uzależnień motorem postępu w ich leczeniu

  Uzależnienie lekowe jest przewlekłym i nawracającym zespołem o złożonym charakterze. Obejmuje zróżnicowane zaburzenia psychiczne, somatyczne i wegetatywne. Zasadniczą cechą uzależnień szeroko rozumianych, w tym uzależnień od nagród...

 • Jerzy Vetulani, Uzależnienia lekowe: Mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii

  Uzależnienie lekowe należy traktować jako złożoną chorobę ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się natrętnym, niekiedy niekontrolowanym dążeniem do użycia leku (głód narkotyku), jego poszukiwaniem i dążeniem do zdobycia za wszelką cenę, oraz używaniem mimo oczywistych poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia.

 • Roman Stefański, Uzależnienie od amfetaminy: Charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna

  Amfetaminy można ogólnie scharakteryzować jako grupę pośrednich agonistów układu katecholaminowego. Ich mechanizm działania jest związany z (i) uwalnianiem katecholamin z zakończeń presynaptycznych, (ii) blokowaniem ich wychwytu zwrotnego a przy wyższych dawkach ...

 • Wojciech Kostowski, Współczesna farmakoterapia uzależnienia od nikotyny

  W farmakologicznym leczeniu uzależnienia od nikotyny próbuje się ze zmiennym szczęściem wielu leków, w tym samej nikotyny i jej agonistów, leków antagonizujących działanie nikotyny, leków przeciwdepresyjnych, klonidyny i in. Jednak najwięcej nadziei wiąże się ostatnio z amfebutamonem (Bupropion).