Słownik

stresor

Bodziec powodujący stres. Lazarus i Cohen wyróżnili niżej wymienione kategorie stresorów.

Kataklizmy
Kataklizmy oznaczają wypadki, zdarzające się kilku osobom lub całym społecznościom jednocześnie. Zwykle są nieprzewidywalne, mają bardzo silny wpływ i wymagają ogromnych wysiłków dla poradzenia sobie ze stresem. Klęski żywiołowe, wojny, skażenie na dużą skalę i katastrofy techniczne to przykłady stresorów - kataklizmów. Ludzie zmagający się ze stresorami tego rodzaju często stwierdzają, iż fakt, ze "jadą na tym samym wózku" z tyloma innymi stanowi dla nich wsparcie i umożliwia porównywanie uczuć i zachowań. Ponadto wystąpienie stresorów - kataklizmów często uruchamia szeroko zakrojoną pomoc ze strony rządu i społeczeństwa.

Stresory osobiste
Stresory osobiste dotyczą poszczególnych osób; są to takie zdarzenia, jak na przykład niezdanie egzaminu, utrata pracy czy rozwód. Mogą, choć nie muszą być nieprzewidywalne, lecz bez wątpienia wywierają bardzo silny wpływ i wymagają ogromnych wysiłków dla poradzenia sobie ze stresem. Ze stresorami osobistymi niekiedy trudniej sobie poradzić niż z kataklizmami, ze względu na brak wsparcia. W uznaniu tego faktu tworzy się grupy wsparcia na potrzeby osób zmagających się z określonymi problemami osobistymi.


Stresory drugoplanowe
Stresory drugoplanowe to codzienne kłopoty życiowe. Są to małe, lecz uporczywe problemy, które irytują i stresują ludzi. Należą do nich hałas w miejscu pracy, słabe oświetlenie czy wysokie wymagania profesora. Jeśli nie szukamy wsparcia czy pomocy dla rozwiązania takich stresujących problemów, mogą one spowodować na dłuższą metę większe szkody niż kataklizmy lub stresory osobiste.


Zobacz także:
stres
ogólny zespół adaptacyjny