Katalog


  • Hanna Węgrzynowicz, Grupa samoobrony

    Grupa obala mit o wszechmocy sprawcy, buduje przekonanie, że sprawujący przemoc musi przyjąć odpowiedzialność za szkody jakie wyrządza oraz, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, które nie uchodzi bezkarnie