Gorące wiadomości

Minister zdrowia odwołał szefa PARPA

W zeszłym tygodniu odwołany został Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Krzysztof Brzózka, były już dyrektor PARPA od lat przestrzegał, że Polacy piją teraz więcej niż w czasach PRL. Dlatego domagał się konkretnych zmian w prawie, w tym m.in zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 oraz podniesienia cen napojów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Agencją kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji.

Największym osiągnięciem Krzysztofa Brzózki było uporządkowanie zasad certyfikacji terapeutów uzależnień (m.in. wprowadzenie zasady, że komisje egzaminacyjne nie mogą składać się z osób szkolących wcześniej egzaminowanego) oraz wprowadzenie konkurencji wśród podmiotów szkolących (akredytację do prowadzenia szkoleń uznawanych przez PARPA uzyskało kilka szkół w całym kraju).

Krzysztofa Brzózkę powołał na stanowisko jeszcze minister Zbigniew Religa w poprzednim rządzie PiS. Jak wtedy informowano, Krzysztof Brzózka jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, byłym burmistrzem gminy (a następnie dzielnicy) Warszawa-Włochy.

Opublikowano: 2019-06-06

Źródło: Polityka Zdrowotna


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy