Gorące wiadomości

Trzy lata więzienia dla rodzica za ograniczanie dziecku dostępu do komputera?

Posłowie Nowoczesnej przedstawili w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego karaniu ma podlegać "przemoc ekonomiczna". Co to oznacza? Zgodnie z projektem przestępstwo to popełnia każdy, kto ogranicza osobie najbliższej lub innej osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym dostęp, korzystanie lub dysponowanie przez nią "zasobami finansowymi lub majątkowymi", należącymi do tej osoby lub wchodzącymi w skład wspólnego gospodarstwa domowego, a także ogranicza nabywanie przez taką osobę zasobów finansowych i majątkowych, o ile ma to na celu: uzależnienie od siebie, poniżenie albo wymuszenie określonych zachowań. Za taki czyn groziłaby kara do trzech lat więzienia.

Posłowie Nowoczesnej zaprezentowali projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego, kodeksu rodzinnego i kodeksu opiekuńczego, dzięki której karana będzie tzw. "przemoc ekonomiczna". Co kryje się za tym enigmatycznym terminem? Czym miałaby być przemoc ekonomiczna i czy różni się od już istniejącego w kodeksie karnym przestępstwa znęcania?

Co to oznacza w praktyce? Możliwość skazania rodzica, który ukarał leniwe dziecko szlabanem na komputer, telefon czy internet.

Propozycje Nowoczesnej ostro krytykują prawnicy.

- "Choć zapewne omawianemu projektowi towarzyszyły dobre intencje, to wpisał się niestety na długą już listę niedopracowanych, niezrozumiałych, a co gorsza niepotrzebnych projektów, które składają się na występującą w Polsce od wielu lat legislacyjną inflację" - pisze na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" aplikant radcowski i doktorant na WPiA UW Artur Bilski. Za lepsze rozwiązanie uznaje on skuteczne egzekwowanie istniejących przepisów oraz edukację - obywateli i organów stosujących prawo.

Opublikowano: 2018-02-20

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz