Nowości wydawnicze

Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening Niewerbalna

Wiesław Sikorski

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Treści zawarte w książce mogą wydatnie zwiększyć skuteczność posługiwania się komunikacyjnymi zachowaniami niewerbalnymi. Mogą ułatwić zrozumienie i wykorzystanie znaczeń ukrytych w ekspresji mimicznej, gestykulacji, w przyjmowanych pozach ciała, w zachowaniach przestrzennych i dotykowych, w tonie głosu i rytmie wypowiedzi, wyglądzie zewnętrznym itp. Co więcej, możliwe jest to poprzez samodzielny trening, a zatem bez konieczności korzystania z pomocy specjalistów. Ponadto podane w książce wskazówki metodyczne treningu komunikacji niewerbalnej pozwalają uczyć mowy ciała innych.

Po lekturze tej książki czytelnicy będą potrafili lepiej wykorzystać wiedzę o komunikacji niewerbalnej w rożnych obszarach swej aktywności, zarówno zawodowej, jak i w codziennych kontaktach. Dodatkowy walor to zwiększenie umiejętności tak bardzo dzisiaj przydatnego kształtowania pozytywnego wizerunku i kierowania wrażeniem.

Wiesław Sikorski - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, psycholog kliniczny, psychoterapeuta i pedagog kultury. Badacz komunikacji interpersonalnej - zwłaszcza niewerbalnej - w edukacji i terapii, zastosowania psychoterapii w edukacji oraz neuropedagogiki. Autor blisko 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!