Nowości wydawnicze

Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań Homoseksualizm.


Beata Wieczorek

Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2017.

Pierwsza na polskim rynku przekrojowa książka stanowiąca przegląd badań na temat zjawiska homoseksualizmu. Zawiera obszerną analiza dowodów naukowych na poparcie różnych, konkurencyjnych hipotez odnoszących się do tego, czym jest homoseksualizm i w jaki sposób powstaje.

Książka jest niezwykle obszernym (liczy ok. 900 stron), wszechstronnym i interdyscyplinarnym opracowaniem, naświetlającym zagadnienie od strony historii i statystyki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę organizacji pomocowych czy porady praktyczne. Poruszone są w niej m.in. następujące zagadnienia:

 • symptomy, przyczyny i terapia homoseksualizmu;
 • homoseksualizm w historii - w różnych kulturach;
 • homoseksualizm wśród młodzieży;
 • badania nad efektywnością terapii afirmatywnej i reparatywnej;
 • geny, wpływy środowiska, czy wolny wybór?
 • dyskryminacja w obie strony;
 • ruch LGBTQ i jego oddziaływanie;
 • technika "salami": stopniowa zmiana postaw społecznych;
 • chrześcijaństwo, judaizm a homoseksualizm;
 • ogólna teoria homoseksualizmu;
 • teorie rozwoju psychoseksualnego;
 • wnioski z przeglądu badań.

Jak pisze Autorka:
  Celem sporządzenia niniejszego opracowania jest więc szeroki, szczegółowy i systematyczny przegląd dotychczasowych badań naukowych dotyczących zjawiska homoseksualizmu (głównie
  z punktu widzenia psychologii, ale także wielu innych nauk), a dopiero na tej bazie uporządkowanie i analiza dowodów naukowych na poparcie konkurencyjnych hipotez odnoszących się do tego, czym jest homoseksualizm i jak powstaje. Stopniowo wnikliwie sprawdzałam więc i weryfikowałam dowody na to, czy homoseksualizm jest/nie jest inną, zdrową orientacją seksualną. Samo usystematyzowanie badań umożliwiło znalezienie sprzeczności w niektórych założeniach teoretycznych, luk w dorobku naukowym, błędów interpretacyjnych, uzyskaniu dodatkowych danych, które nie stanowiły głównego celu niektórych badań, ale znacznie poszerzają zakres wiedzy o zjawisku homoseksualizmu i układają się we wspólne wątki. Śledząc kolejne obszary, znalazłam niekiedy badania o przełomowym znaczeniu w danej, węższej dziedzinie lub zupełnie nowe i szerzej nieznane.

  Na tej podstawie mogłam w jednym z ostatnich rozdziałów przedstawić wreszcie uzupełnioną i bardziej kompleksową teorię homoseksualizmu (za punkt wyjścia nie przyjęłam założeń teoretycznych, lecz wyłaniający się stopniowo empiryczny obraz). Opracowałam także listę białych plam i ograniczeń w dalszych poszukiwaniach badawczych. Dołożyłam starań, aby niniejsze opracowanie było nie tylko wielostronne, ale i interdyscyplinarne: od historii i statystyki, poprzez prawo, genezę, kwestie medyczne, terapię, zjawiska społeczne, aż po listę organizacji pomocowych czy porady dla profesjonalistów i nieprofesjonalistów.

  Dziś mogę już powiedzieć, że homoseksualizm jest o wiele bardziej złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem niż inne, znane dotąd psychologii (proszę mi więc wybaczyć obszerność tej książki, która wynika także z przyjętej metodologii).

  Układ książki został skomponowany z podziałem na trzy części.

  Część 1 - zawiera podstawowe fakty i liczby dotyczące homoseksualizmu, a także opis objawów, katalog możliwych przyczyn, omawia terapię.
  Część 2 - przedstawia ważne i wzbudzające kontrowersje kwestie społeczne, jak: homoseksualne rodzicielstwo, zmiany prawne, strategię działań ruchu LGBTQ, a także podejście do homoseksualizmu w kulturze judeo-chrześcijańskiej, na której oparta jest nasza cywilizacja jak i kontrowersje, które wzbudza rewolucja seksualna.
  Część 3 - to zmierzenie się z dotychczasową koncepcją teoretyczną homoseksualizmu, zwłaszcza w świetle poszerzonej definicji orientacji seksualnej. Tu Czytelnik znajdzie wreszcie odpowiedź, czym prawdopodobnie jest homoseksualizm.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!