Konferencje, szkolenia

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza miłości. Przyszłość - Teraźniejszość - Perspektywy"

Miejsce:
Lublin
początek: 08-05-2020
koniec: 08-05-2020
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
Miłość i jej rozmaite przejawy obecne są w kulturze i życiu społecznym od zawsze. Ogromna rola miłości w dziejach świata skłania do naukowej refleksji studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki. Celem wydarzenia są rozważania nad pojęciem miłości oraz jej obrazem w kulturze na przestrzeni wieków.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujące różne dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich oraz zaprezentowania swojej działalności naukowej. Do udziału w Konferencji organizatorzy zachęcają przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, a nawet medycznych (m.in. neuronauki, psychiatria, seksuologia).

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 9 kwietnia 2020 r.
Opłata:
od 249 zł,-
 
Wpłaty:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)
 
Kontakt:
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/