Konferencje, szkolenia

Międzynarodowa konferencja "Psychology of Religion and Spirituality: New Trends and Neglected Themes"

Miejsce:
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych,
ul. Bażyńskiego 4,
Gdańsk
początek: 31-08-2019
koniec: 03-09-2019
Organizator:
Uniwersyt Gdański, International Association for the Psychology of Religion (IAPR) oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD)
 
Opis:
W dniach 31 sierpnia - 3 września 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z International Association for the Psychology of Religion (IAPR) oraz Polskim Towarzystwem Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD) odbędzie się międzynarodowa konferencja "Psychology of Religion and Spirituality: New Trends and Neglected Themes".

Głównymi organizatorami konferencji są Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, International Association for the Psychology of Religion oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości. IAPR cieszy się ponad stuletnią historią i jest jedyną tego typu, najstarszą, międzynarodową organizacją naukową w Europie, badającą religijność człowieka pod kątem psychologicznym. Unikatowość niniejszego spotkania polega na tym, że Polska pierwszy raz otrzymała propozycję bycia gospodarzem tejże Konferencji.

Celem tegorocznej konferencji jest zapewnienie platformy dla naukowo-psychologicznego badania religii i duchowości oraz wymiany myśli i promowanie badań naukowych w dziedzinie psychologii religii i duchowości. W tym roku Gdańsk stanie się miejscem spotkania naukowców z całego świata, którzy chcą podzielić się najnowszymi odkryciami badawczymi w tej dziedzinie. Chcielibyśmy podsumować aktualną wiedzę, co zasygnalizowane zostało tytułem konferencji: "Psychologia religii i duchowości: nowe trendy i zaniedbane tematy". Druga dekada nowego milenium kończy się, a dyskusje zainspirowane wykładami oraz wynikami badań prezentowanymi w trakcie sympozjów pozwolą nam ocenić dotychczasowy stan wiedzy oraz zaplanować, co jeszcze możemy zrobić jako badacze.

Konferencję swoją obecnością uświetnią prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ingantianium w Krakowie), prof. Peter C. Hill (University of Houston), prof. Sebastian Murken (Philipps-Universität Marburg), Gerard Saucier (University of Oregon), prof. David W. Miller (Princeton University Faith & Work Initiative), dr. Nicoleta Acatrinei (Princeton University Faith & Work Initiative).

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą się sukcesywnie ukazywały na stronie internetowej Konferencji:
http://poland2019.iaprweb.org/.
Opłata:
Opłata wynosi od 70 do 340 Euro (w zależności od członkostwa w stowarzyszeniach organizujących wydarzenie i od statusu uczestnika). Dokładne informacje o wysokości opłaty oraz sposobie płatności znajdują się na stronach:
https://poland2019.iaprweb.org/fees/ i
https://poland2019.iaprweb.org/form-and-payment/.
 
Kontakt:
E-mail: iapr.2019@ug.edu.pl