Forum dyskusyjne

RE: Normalność vs Moralność

Autor: fatum   Data: 2020-01-18, 20:58:10               

""A za wychowaniem moralnym stają nader ważne, trudne do przecenienia - ze względu na ich rangę i znaczenie - zadania i wyzwania zarazem.

Są to w znacznej mierze teoretycznie nowe, a także i praktycznie nie dość "oswojone", nie mające większych precedensów w dotychczasowej jej historii i - niestety - nie wykazujące, na razie, większych sukcesów w dziedzinie ich skutecznego rozwiązywania we współczesnej teorii i praktyce wychowawczej. Stąd duża, jak się wydaje, aktualność i społeczna waga poruszonego w tym artykule zagadnienia."" P.S. warto przeczytać ważny artykuł.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku