Lista stresujšcych wydarzeń życiowych

Thomas Holmes i Richard Rahe
Lista stresujących wydarzeń życiowych
Przejrzyj poniższą listę zmian życiowych, zaznaczając z prawej strony te wydarzenia, które miały miejsce w Twoim życiu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wydarzenie
Śmierć współmałżonka
Rozwód
Separacja lub zerwanie
Więzienie
Śmierć bliskiego członka rodziny
Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała
Ślub
Zwolnienie z pracy lub bezrobocie
Pogodzenie się ze współmałżonkiem
Przejście na emeryturę
Zmiana stanu zdrowia, samopoczucia lub zachowania członka rodziny  
Ciąża
Problemy seksualne
Pojawienie się nowego członka rodziny
Zmiana pracy lub reorganizacja firmy
Zmiana zarobków (spadek lub podwyżka)
Śmierć bliskiego przyjaciela
Zmiana stanowiska (awans, przeniesienie, degradacja)
Kłótnie w domu
Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki
Pozbawienie prawa do kredytu czy pożyczki
Napad, kradzież, wypadek lub kontrola podatkowa
Zmiana zakresu obowiązków w pracy
Syn lub córka opuszcza dom rodzinny
Kłopoty z teściową
Wybitne osiągnięcia osobiste
Podjęcie lub utrata pracy przez współmałżonka
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki
Zmiana warunków życia
Zmiana nawyków osobistych
Kłopoty z szefem
Zmiana godzin lub warunków pracy
Zmiana miejsca zamieszkania
Zmiana szkoły
Zmiana wyznania
Zmiana rozrywek
Zmiana kontaktów towarzyskich
Niewielka pożyczka
Zmiana długości snu
Zmiana w zakresie kontaktów rodzinnych
Zmiana w sposobie odżywiania się
Urlop
Boże Narodzenie spędzone z rodziną
Mandat lub drobne wykroczenie
Powtarzające się przykrości (np. hałas lub natarczywe telefony)