Słownik

zaburzenia preferencji seksualnej

Wyróżnia się rozmaite zaburzenia preferencji seksualnej. Do najczęściej opisywanych należą fetyszyzm, transwestytyzm, ekshibicjonizm, oglądactwo, sadyzm, masochizm i pedofilia. Należy je odróżnić od zaburzeń orientacji seksualnej, których najbardziej reprezentatywnym przykładem jest transseksualizm.

Do rzadziej opisywanych zaburzeń preferencji seksualnej należą pigmalionizm, narcyzm, nekrofilia, zoofilia, nimfomania, satyriasis, wąchactwo i ocieractwo.

W leczeniu największą rolę odgrywa zapobieganie. Polega ono głównie na uczeniu dzieci prawidłowych ról społecznych oraz chronieniu ich przed uwiedzeniem lub wykorzystaniem seksualnym. Istotną rolę odgrywa również psychoterapia. Mniejszą rolę odgrywa leczenie farmakologiczne, hormonalne i chirurgiczne.


Autor: lekarz psychiatra Marek Krzystanek
Hasło udostępnione przez serwis Poradnik Medyczny