Słownik

depresja

Depresja może objawiać się przygnębieniem, smutkiem, poczuciem winy, spadkiem zaufania lub szacunku do siebie, płaczliwością, utratą zainteresowań i brakiem zadowolenia z aktywności, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzeniami snu (wcześniejsze budzenie się, bezsenność), zmniejszeniem popędu seksualnego, utratą łaknienia, spadkiem wagi, brakiem energii, szybkim męczeniem się, myślami lub próbami samobójczymi, trudnościami w podejmowaniu decyzji, pogorszeniem pamięci i trudnościami w koncentracji uwagi aż do całkowitej niezdolności do pracy. Chory może mieć smutny, napięty wyraz twarzy, ubogą mimikę i monotonny głos.

Niekiedy depresji towarzyszą dolegliwości cielesne, np. bóle w obrębie klatki piersiowej, bóle brzucha i in. W przypadku ciężkiej depresji mogą ponadto pojawić się urojenia obarczenia winą (np. bezpodstawne przekonanie o popełnieniu jakiegoś przestępstwa), hipochondryczne, prześladowcze, ksobne, katastroficzne, lub omamy słuchowe (np. chory może słyszeć głosy szydzące z niego lub potępiające go). Istnieje również zagrożenie realizacji zamiarów samobójczych przez chorego.

Depresję leczy się stosując psychoterapię i (lub) leki przeciwdepresyjne.

Zobacz także: samobójstwo