Słownik

zaburzenia schizoafektywne

Zaburzenia z kręgu schizofrenii, polegające na swego rodzaju połączeniu objawów schizofrenicznych z objawami zaburzeń nastroju. Z zaburzeniami tego typu mamy do czynienia, kiedy do objawów rozszczepiennych, typowych dla psychoz schizofrenicznych, dołączają się rozmaicie wyrażone objawy zaburzeń nastroju (depresji, manii lub choroby afektywnej dwubiegunowej).