Słownik

sałata słowna

Objaw skrajnie nasilonych zaburzeń myślenia, polegający na generowaniu przez chorego ciągów chaotycznych, niepowiązanych ze sobą wyrazów, czasem nawet sylab. Obecny typowo w schizofrenii. Pojęcie zazwyczaj używane w kontekście opisu zaburzeń schizofrenicznych. Sałata słowna jest skrajnym przejawem zaawansowanych procesów rozszczepiennych.