Słownik

psychopatologia

Nauka o zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych. Psychopatologia jest dyscypliną z pogranicza przede wszystkim psychiatrii i psychologii, jednak na jej gruncie spotykają się jeszcze inne nauki (na przykład neurologia, filozofia itd.).