Słownik

megalomania

Przekonanie o własnej wyjątkowości, atrakcyjności, niezwykłości i o tym, że wszelkie związane z własną osobą zdarzenia i zjawiska są niezwykle atrakcyjne dla innych. Występuje czasem w zaburzeniach osobowości i innych zaburzeniach emocjonalnych/psychicznych.