Słownik

konwersja histeryczna

Objaw obecny w nerwicy histerycznej, polegający na pojawianiu się u chorego najróżniejszych dolegliwości somatycznych (cielesnych), które nie mają żadnego uzasadnienia w faktycznym stanie zdrowia pacjenta. W takich zaburzeniach fizycznych ujawniają się problemy emocjonalne chorego, niekiedy w bardzo symboliczny sposób. Przykładem zaburzenia o charakterze konwersyjnym może być ślepota histeryczna, która występuje z powodów emocjonalnych, pomimo zupełnie prawidłowego stanu wszelkich narządów zmysłu wzroku. Taka ślepota może być wyrazem nieświadomych tendencji i pragnień chorego - np. w przypadku żołnierza, który pragnie uniknąć udziału w walce, lecz świadomie, nawet sam przed sobą, nie chce się do tego przyznać. Wówczas wyparta chęć odejścia z linii frontu może ujawnić się poprzez zaburzenia o charakterze konwersyjnym (to oczywiście tylko jedna z możliwych interpretacji).

Konwersji histerycznej, mimo pewnych podobieństw, nie należy mylić z symulowaniem choroby, ponieważ symulant świadomie i celowo prezentuje nieistniejące objawy, podczas gdy zaburzenia u osoby z nerwicą histeryczną powstają bez jej woli i świadomego udziału.