Słownik

epizod choroby

Pojedynczy i względnie krótkotrwały rzut choroby, na przykład psychozy, po którym następuje remisja. Epizod chorobowy może być jedynym w ciągu życia i nigdy się nie powtórzyć, jednak z praktycznego punktu widzenia przebyty epizod jest zawsze czynnikiem predestynującym do kolejnego zachorowania (inaczej - oznacza zwiększone ryzyko ponownego zachorowania).