Słownik

kompulsje

Czynności przymusowe. Zazwyczaj oznaczają czynności wykonywane w sposób patologiczny, bezsensowny, zaś wynika to z przeżywanego lęku i napięcia (na przykład kompulsywne mycie rąk w chorobliwym lęku przed brudem). Objaw obecny przede wszystkim w nerwicy natręctw.