Słownik

stalking

Stalking - (z ang. skradać się, pozór) - świadome i złośliwe nękanie obiektu swoich uczuć, nie przyjmując do wiadomości odmowy utrzymywania kontaktów przez drugą stronę. Stalker ma wrażenie, że odbiera sygnały ukryte i kierowane tylko do niego, nawet jeśli obiekt uczuć jest ich nieświadomy. Stalking ma charakter przemocy psychicznej.


    Oprac. Agnieszka Paczkowska
    Zobacz też: Ośrodek Polana