Gorące wiadomości

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

W Polsce szacuje się, że z uzależnieniem od narkotyków zmaga się 37,2-102 tys. (wg. "Stan Zdrowia Ludności Polski 2014"). Uzależnienie odbija się na wielu strefach życia chorego, jak i osób mu najbliższych, a leczenie jest długotrwałym procesem.

Każdego roku w Polsce umiera blisko 200 osób w efekcie zażycia substancji psychoaktywnych, jak podają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku.

Według danych "Raportu o stanie narkomanii w Polsce 2020", największy odsetek badanych wskazał na leczenie jako najwłaściwszy sposób postępowania z uzależnionymi (92,1%, w 2015 było to 94,4%), na drugim miejscu ankietowani wskazali pomoc i wsparcie (91%, w 2015 81,5%).

W tym samym raporcie ankietowani wskazali na strategię postępowania z uzależnionym. Największy odsetek badanych wskazał, że leczenie jest najlepszą formą pomocy (69,8%, w 2015 było to 72,8%). Na drugim miejscu znalazło się izolowanie od społeczeństwa (12,3%), na trzecim miejscu ankietowani wskazali pomoc i otoczenie opieką (10,3%).

"Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020" pokazuje, że osoby zażywające narkotyki często sięgają także o inne substancje psychoaktywne, takie jak: alkohol (80%), benzodiazepiny (55%) oraz metadon (57%), czyli substancje legalne.

Opublikowano: 2022-06-18

Źródło: BrandLab PR


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz