Gorące wiadomości

Minister Czarnek podkreśla rolę wychowania do życia w rodzinie: Nauczyciele tego przedmiotu muszą zyskać jeszcze większa rangę

Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - zapowiedział minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Według niego, nauczyciele WDŻ muszą zyskać jeszcze większą rangę i wagę.

Szef MEiN uczestniczy w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie zorganizowanym w Częstochowie. W związku z sytuacją pandemiczną kongres w tym roku odbywa się zdalnie.

- "Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj z nauczycielami-konsultantami, którzy opiekują się nauczycielami wychowania do życia w rodzinie. Dziś w gronie wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli wziąć udział w tym kongresie będziemy rozmawiali na temat przyszłości tego przedmiotu, przedmiotu niezwykle ważnego" - powiedział minister.

Prof. Czarnek zapowiedział, że w dokumencie "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa" wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.

Co roku - najczęściej w czasie wakacji - szef resortu edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązana przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

- "W rozporządzeniu z kolei innym, dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy takie zmiany, które spowodują, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki" - powiedział szef MEiN.

- "Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost - komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami - mówił Czarnek.

- "Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w polskich szkołach muszą zyskać jeszcze większa rangę i jeszcze większą wagę, bo od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i przyszłość naszego państwa. Widzimy to dokładnie w dobie tego kryzysu rodziny, który również w Polsce niestety daje o sobie znać" - dodał.

Zobacz także: artykuł Zbigniewa Barcińskiego - "Czym się różni wychowanie do życia w rodzinie od seksedukacji?"

Opublikowano: 2021-04-19

Źródło: wPolityce


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz