Nowości wydawnicze

Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną Satysfakcja


Beata Bajcar, Anna Borkowska, Agnieszka Czerw, Agata Gąsiorowska

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Autorki monografii "Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną" podejmują próbę analizy pracy w wybranych zawodach: nauczyciela, policjanta, lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego, czyniąc satysfakcję z pracy oraz jej determinanty przedmiotem badań własnych. Na uwagę zasługuje fakt, żę oprócz badań ww. problematyki, książka zawiera szczegółowy opis badanych zawodów, ich aspektów prawnych oraz bogate ujęcie tematu od strony socjologicznej m.in. licznie cytowane badania dotyczące pracy w zawdach pożytku publicznego, ich społecznego postrzegania oraz opinii samych badanych grup zawodowych. Szerokie ujęcie opisywanej problematyki daje całościowy obraz tzw. zawodów misyjnych, co zasługuje na uwagę ponieważ prezentowane dane są aktualne i dotyczą naszego kraju.

Autorki publikacji w badaniach własnych próbują odpowiedzieć na pytania m.in. czy istnieją charakterystyczne strategie funkcjonowania w zawodach z misją społeczną (emocjonalne, behawioralne, poznawcze), czy faktycznie osoby pracujące w tych zawodach charakteryzują się wysokim poczuciem misji oraz jakie czynniki - podmiotowe oraz sytuacyjne, wpływają na odczuwanie satysfakcji z pracy. Badania przybliżają także samą zmienną, jaką jest poczucie misji. Badania metodami kwestionariuszowymi objęły próbę 988 osób pracujących w zawodach nauczyciela, policjanta, lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego o różnym stażu pracy, a także osób uczących się do wykonywania tych zawodów.

Wyniki badań pokazują bardzo ciekawe zależności między mierzonymi zmiennymi, które, co charakterystyczne, wielokrotnie inaczej przedstawiają się u osób z różnym stażem pracy w zawodach pożytku publicznego, a także u tych, którzy dopiero przygotowują się do pełnienia tej roli. Publikacja obowiązkowa dla profesjonalistów zajmujących się naukami społecznymi, a za sprawą bardzo szerokiego zakresu poruszanej problematyki, godna polecenia wszystkim zainteresowanym tematem.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!