Nowości wydawnicze

Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka Psychologia


Barbara Maria Kaja

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Książka stara się odpowiedzieć na pytanie, jak żyć, aby być szczęśliwym. Czytelnik dowiaduje się nie tylko, jak udzielić pomocy samemu sobie w trudnych chwilach życia, ale również jak pomóc innym w podejmowaniu właściwych działań i osiągnięciu szczęścia. Zdaniem Autorki, kluczem do zrozumienia człowieka znajdującego się w sytuacji problemowej jest poznanie świata jego życia, czyli całości możliwych horyzontów doświadczenia, a także dotarcie do jego indywidualnego świata znaczeń. Książka zawiera poglądy słynnych psychologów, pedagogów i filozofów na temat wspomagania rozwoju oraz liczne przykłady sytuacji, w których pomoc wspomagającego okazała się skuteczna i doprowadziła do rozwiązania problemu, uratowała przed depresją bądź rozpadem małżeństwa. Jest adresowana przede wszystkim do psychologów i studentów psychologii, specjalistów z dziedziny nauk społecznych i medycznych, a także do osób niezwiązanych zawodowo z pomaganiem, które interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii lub pedagogiki.


Barbara Maria Kaja - prof. dr hab., wykłada psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problemami psychologii wychowania, kieruje Katedrą Psychologii Wspomagania Rozwoju, prowadzi specjalizację z zakresu wspomagania rozwoju na kierunku psychologia. Przez kilkadziesiąt lat, równolegle do pracy na uczelni, zajmowała się praktyką pedagogiczną i psychologiczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju. Rezultatem zebranych doświadczeń, także z wyjazdów zagranicznych (Niemcy, Francja, USA) i realizowanych projektów badawczych jest szereg publikacji, jak między innymi "Zarys terapii dziecka", który doczekał się pięciu wydań, "Problemy diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym", "Rozwód w rodzinie a osobowość dziecka", "Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka" oraz redagowana przez Autorkę od roku 1997 ogólnopolska seria wydawnicza "Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i Psychokorekcja".
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!