Konferencje, szkolenia

II Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova"

Miejsce:
Toruń - konferencja on-line na platformie Microsoft Teams
początek: 08-05-2021
koniec: 09-05-2021
Organizator:
Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii "Animus"
 
Opis:
Celem konferencji PsychoNova jest zachęcenie studentów oraz doktorantów psychologii do zaprezentowania własnej działalności badawczej oraz promocja kierunku psychologia Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Organizatorzy liczą na duże zainteresowanie tego typu wydarzeniem między innymi z uwagi na zaproszonych przez nas gości - specjalistów z dziedziny psychologii.

Pierwsza edycja konferencji zorganizowana w październiku 2019 spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników i zaproszonych gości. Również w tym roku organizatorzy planują powtórzyć ten sukces dzięki wykładom gościnnym specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, przygotowanym dla uczestników warsztatom czy różnym możliwościom aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnicy Konferencji mogą wziąć aktywny udział w wydarzeniu poprzez jedną z trzech aktywności:

  • prezentacja posteru konferencyjnego prezentującego wyniki badań empirycznych;
  • prezentacja posteru konferencyjnego prezentującego plan badań (podłoże teoretyczne, metodologia, przewidywane wyniki);
  • wystąpienie ustne prezentujące wyniki badań empirycznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.psychonova.weebly.com

Opłata:
Udział w Konferencji jest bezpłatny, aby wziąć w niej udział należy zarejestrować swój udział poprzez jeden z formularzy znajdujących się na stronie internetowej wydarzenia. Na zgłoszenia uczestników czynnych organizatorzy czekają do 30.03.2021r. Uczestnicy bierni mogą rejestrować swój udział w Konferencji do 30.04.2021r.
 
Kontakt:
http://www.psychonova.weebly.com
http://www.facebook.com/AnimusUMK
e-mail: psychonova.torun@gmail.com