Katalog
 • Józef Maria Bocheński, O sensie życia

  Co to jest sens życia? Można by odpowiedzieć na to pytanie zestawiając zwroty, w których wyrażenie “sens życia" występuje, czyli stosując dobrą analityczną metodę.


 • Józef Maria Bocheński, Przeciw humanizmowi

  Przystępuję do skreślenia moich poglądów na tak zwaną naturę człowieka, to jest do próby odpowiedzi na pytanie, czym ludzie są.


 • Tomasz Włodek, Idioktualiści

  Bycie postmodernistycznym filozofem jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Po pierwsze - należy używać zdań długich, gramatycznie poprawnych, lecz nieniosących żadnej treści.


 • William S. Lind, Jak powstała polityczna poprawność?

  Gdzie te wszystkie rzeczy, o których słyszeliście dziś rano, wiktymologiczny feminizm, ruch praw gejów, wymyślone statystyki, poprawianie historii, kłamstwa, żądania, cała ta reszta - skąd to się wywodzi? Po raz pierwszy w naszej historii Amerykanie trwożą się przed tym, co powiedzą, co napiszą i co pomyślą.


 • Józef Maria Bocheński, O światopoglądzie

  Hegel powiedział kiedyś, że sowa Minerwy podnosi skrzydła do lotu, dopiero wtedy, gdy zapada mrok. To powiedzenie jest w dwojakim sensie prawdziwe.


 • Józef Maria Bocheński, Społeczeństwo

  Po rozważaniach na tematy ontologiczne wróćmy obecnie do spraw ludzkiego istnienia, a mianowicie do zagadnień społeczeństwa


 • Stefan Szary, Filozofia spotkania z człowiekiem umierającym - w poszukiwaniu sensu życia, cierpienia i śmierci

  Świadomość śmierci Większość z ludzi nie pamięta chwili, w której po raz pierwszy pojawiło się w ich życiu pytanie o śmierć.


 • Andrzej Jakubik, Granice poznania drugiego człowieka w psychiatrii

  W filozoficznej refleksji nad poznawaniem drugiego człowieka w psychiatrii oprócz zagadnień epistemologicznych wyłaniają się zawsze różnorodne problemy ontologiczne, metodologiczne, antropologiczne i aksjologiczne.


 • Stefan Szary, Jestem człowiekiem – czy to coś jeszcze znaczy? Rozważania nie-poprawne w "dobie kryzysu"

  Można czasami usłyszeć zdanie: "człowiek uczy się przez całe swe życie". Z pewnością wspominamy nieraz własne dzieciństwo i lata szkolne.


 • Leszek Kołakowski, Sacrum i śmierć

  Poza wszelkimi antropologicznymi badaniami nad rozmaitością wierzeń dotyczących życia przyszłego i ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią, i ponad tymi badaniami, pojawiają się dwa pytania, które nie są ani empiryczne, ani historyczne.


 • Paweł Więckowski, Egzystencjalna terapia rozpaczy – Nietzsche i Zaratustra

  W zalewie książek wykorzystujących fakty z historii kultury pojawiała się książka niezwykła, bo filozoficzno-psychologiczna – profesor psychiatrii, specjalista od psychoterapii egzystencjalnej, opisał fikcyjną psychoterapię jednego z najważniejszych, ale i najbardziej niepokornych filozofów Europy – Fryderyka Nietzschego.


 • Józef Maria Bocheński, Wartość

  Jeden z największych poetów, jakim kiedykolwiek poszczycić się mogła ludzkość, Goethe, wielokroć wypowiadał się drwiąco o teorii i spekulowaniu.


 • Stefan Szary, "Choremu nie słów potrzeba, ale obecności". Moje spotkania w Akademii Walki z Rakiem

  Zdobywanie lądów nieznanych Było to przed wielu laty podczas studiów.


 • Kamil Czajkowski, Czy rozum jeszcze myśli? Psychologia, a racjonalność postmodernistyczna

  Rozum niejedno ma imię Od kiedy zacząłem interesować się psychologią i podjąłem studia uniwersyteckie w tym zakresie, zawsze bardzo ceniłem sobie krytyczne głosy w kwestii racjonalności psychologii jako nauki.


 • Marcin Gonera, Czy współczesna sztuka może wychowywać?

  Sztuka, która z odtwarzania namiętności przechodzi do opisu nałogów – upada. Marie von Ebner-Eschenbach Sztukę najprościej zdefiniować można jako twórczość artystyczną obejmującą dzieła z zakresu malarstwa, architektury, rzeźby, muzyki i literatury, odpowiadające wymaganiom estetyki, odznaczające się pięknem i harmonią, ale także jako czynność będąca wyrazem jakiejś zręczności.


 • Włodzisław Duch, Czym jest kognitywistyka?

  Wydaje się, że dla człowieka nie ma nic ważniejszego jak poznanie samego siebie, a to oznacza poznanie swojego umysłu.


 • Ewelina Ławecka, Esej na temat śmierci

  Śmierć. Nieuchronna, przerażająca, budząca dziesiątki pytań, z których większość i tak pozostanie bez odpowiedzi.


 • Stefan Szary, Filozoficzne aspekty spotkania z człowiekiem cierpiącym

  Fenomen spotkania Człowiek jest istotą mniej lub bardziej wyraźnie świadomą tego, że jest.


 • Leszek Gawor, Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego

  I. We współczesnym świecie społecznym obserwujemy dwie generalne przeciwstawne tendencje.


 • Adrian Pakuła, Jacques Maritain o prawach człowieka

  Problemy teoretyczne i zgodność praktyczna Pierwsza istotna myśl tego chrześcijańskiego filozofa brzmi: "Daremnie jednak byłoby szukać dla praw człowieka powszechnie akceptowanego racjonalnego uzasadnienia".


 • Andrzej Augustynek, Na rubieżach nauki; o Ig Noblach i nie tylko

  Środowisko naukowe stara się eliminować prace niezasługujące na miano naukowych. Jednak nawet system recenzji publikowanych prac czasami jest niewystarczający.


 • Andrzej Augustynek, Nie tylko hipnoza

  Amerykański kosmonauta Cooper ujawnił, że w czasie lotu orbitalnego, z wysokości 330 km, zobaczył gołym okiem domy i inne zabudowania.


 • Leszek Kapler, Odkryj sens swojego życia

  Pierwsze kroki dla odkrywania dobrego życia należy skierować w kierunku zastanawiania się nad sensem swojego życia.


 • Leszek Kapler, Po co nam rozwój osobisty?

  To tytułowe pytanie koresponduje z inną ważną refleksją - po co w ogóle żyjemy? Dokąd wiedzie ta droga? Jedni powiedzą - do szczęścia, inni do kariery, sukcesów, fortuny, poświęcenia dla innych.


 • Stefan Szary, Praktyczny aspekt filozofii egzystencji. Filozofia egzystencji w pismach psychologicznych Rollo May'a

  Szeroko rozumiany egzystencjalizm stał się fundamentem psychologii egzystencjalnej, której jednym z najwybitniejszych przedstawicieli jest amerykański psycholog i psychoterapeuta Rollo May (1909-1994), były wykładowca uniwersytetów Harvard, Princeton, Yale w Stanach Zjednoczonych.


 • Józef Maria Bocheński, Prawo

  Dziś chciałbym się zastanowić nad prawem. Nie mam tu na myśli praw, które uchwala parlament i które znajdują zastosowanie w sądach, lecz prawa w naukowym znaczeniu tego słowa - na przykład prawa fizykalne, chemiczne, biologiczne - ale przede wszystkim prawa czystych, oderwanych nauk, jak rozmaitych gałęzi matematyki.


 • Marcin Gonera, Samowychowanie w pedagogice personalistycznej

  Paradoksalnie można by powiedzieć, że najlepszy wychowawca to taki mistrz, który staje się niepotrzebny.


 • Tomasz Ciećwierz, W drodze do szczęścia, czyli o poszukiwaniu sensu życia i jego znaczenia dla człowieka

  Współczesny człowiek dąży do uzyskania satysfakcji z tego kim jest i co robi. Stawia na rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie dóbr materialnych.


 • Zuzanna Celmer, W poszukiwaniu sensu życia

  Ze wszystkich żyjących istot, tylko człowiek jest w stanie ogarnąć refleksją swoje własne istnienie i uczynić samego siebie obiektem rozważań.


 • Olga Świderska , Wolność czy zniewolenie w koncepcjach: psychodynamicznej, behawioralnej i humanistycznej

  Kwestia wolności jest chyba tą najbardziej poruszającą, najintensywniej badaną, diagnozowaną z największą cierpliwością.


 • Małgorzata Osowiecka, Zagubiona tożsamość w chmurze ponowoczesnego chaosu

  Człowiek uwikłany w postmodernizm to niejako mussillowski "człowiek bez właściwości". A i tak każdy z nas, z racji swoich psychologicznych atrybutów, szuka dla siebie miejsca.


 • Stefan Szary, Znaczenie dobra w spotkaniu z człowiekiem chorym i niepełnosprawnym

  Dobro W filozofii Platona dobro stanowi najwyższą ideę.


 • Karolina Walczykowska, Życie jest podróżą

  Podróż - to takie magiczne słowo. Słysząc je automatycznie przed oczami stają tysiące, jeżeli nie miliony, obrazów prześlicznych starówek, dzikich zwierząt, zapierających dech w piersiach krajobrazów.

 • Józef Bocheński, Sto zabobonów

  (...) W świecie filozofów przyjęto obchodzić się elegancko z najgorszymi nawet idiotyzmami.(...) Wypada raz wreszcie z tym skończyć, odróżnić hipotezę naukową od widzimisię demagoga, naukę od fantazji, uczciwy wysiłek filozoficzny od pustej gadaniny.