Katalog • Andrzej Augustynek, Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki

  Budowa mózgu Mózg człowieka dorosłego, ważąc przeciętnie od 1100 do 1400 gramów, zawiera około 100 miliardów komórek nerwowych i dziesięć razy więcej innych komórek (np.


 • Andrzej Jakubik, Granice poznania drugiego człowieka w psychiatrii

  W filozoficznej refleksji nad poznawaniem drugiego człowieka w psychiatrii oprócz zagadnień epistemologicznych wyłaniają się zawsze różnorodne problemy ontologiczne, metodologiczne, antropologiczne i aksjologiczne.


 • Andrzej Augustynek, Czy świadkowie są wiarygodni?

  Dla sędziów i prokuratorów bezpośrednio, a pośrednio praktycznie dla nas wszystkich, istotne jest to, czy świadkowie zeznając, opisują to, co rzeczywiście się wydarzyło, czy też zniekształcają minione wydarzenia.


 • Andrzej Augustynek, Percepcja podprogowa

  Istota zjawiska Percepcja podprogowa (subliminalna) jest procesem rejestrowania informacji bez świadomości ich spostrzegania.


 • Andrzej Lipczyński, Zaburzenia sprawności intelektualnej

  Wśród psychologów nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego inteligencji, a szczególnie, kiedy rozważania dotyczą zdolności, jakie na tę inteligencję się składają.


 • Tomasz Ciećwierz, Artysta i jego dzieła, czyli analiza osobowości twórczej oraz procesu twórczego

  Kim jest artysta? Najogólniej można powiedzieć, że jest to człowiek tworzący sztukę. To ktoś, komu często obce są pewne, narzucone standardy.


 • Manfred Spitzer, Czy emocje pomagają w nauce?

  Ostre pobudzenie emocjonalne może doprowadzić do tego, że pewne rzeczy zapamiętamy lepiej. Ktoś, kto został kiedyś nocą napadnięty, jeszcze wiele lat później będzie bardzo dokładnie pamiętał każdy szczegół tej sytuacji.


 • Jakub B. Bączek, Czy upośledzeni umysłowo mogą być szansą dla rozwoju cywilizacji?

  Jak to się dzieje, że osoba upośledzona umysłowo może być jednocześnie wybitnie zdolna w jakiejś dziedzinie? Jak to się dzieje, że mózg takiej osoby niekiedy jest w stanie eksploatować wyselekcjonowane obszary, konstruując w osobie upośledzonej niebywały talent? Na świecie jest kilka przypadków osób umysłowo upośledzonych (dementyków i oligofreników), którzy przejawiają genialny talent i umiejętności w określonej dziedzinie.


 • Włodzisław Duch, Czym jest kognitywistyka?

  Wydaje się, że dla człowieka nie ma nic ważniejszego jak poznanie samego siebie, a to oznacza poznanie swojego umysłu.


 • Anna Starkowska, Dotyk jako najcenniejszy ze zmysłów

  Wstęp Jeżeli zostalibyśmy postawieni przed koniecznością wyboru jednego tylko zmysłu, który przez resztę życia miałby zastępować nam wszystkie pozostałe - rozsądnie byłoby nie odstępować od dotyku.


 • Leon Festinger, Dysonans poznawczy a konsekwencje decyzji

  Mimo że psychologowie przywiązują dużą wagę do procesów decyzyjnych, to tylko czasami zajmują się różnymi problemami pojawiającymi się już po podjęciu decyzji.


 • Kamil Czajkowski, Gdy wszystko chce znaczyć, nie znaczy nic, czyli o pustce bijącej z przesytu. Negatywne skutki przeciążenia informacyjnego dla funkcjonowania ludzkiej psychiki

  A nade wszystko - powódź, nadmiar, przerost informacji, komunikatów, dźwięków i obrazów o ładunku semantycznym, którego odcyfrować, a już tym bardziej wchłonąć i przyswoić, nie ma czasu.


 • Andrzej Augustynek, Hipermnezja i regresja hipnotyczna

  Zjawiskiem, które wywołało w pierwszej połowie XX wieku wśród naukowców duże zainteresowanie był wpływ hipnozy na procesy pamięciowe.


 • Adrianna Kruk, Jak wspierać samodzielność osoby z chorobą Alzheimera? Wskazówki dla rodziny opiekującej się chorym

  Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera lub inną chorobą otępienną, to nie lada wyzwanie. W Polsce opiekę nad chorym wciąż najczęściej podejmuje najbliższa rodzina, zwłaszcza współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo.


 • Sławomir Murawiec, Leki przeciwdepresyjne zmieniają przetwarzanie informacji emocjonalnych

  Catherine J. Harmer proponuje niezwykle intrygującą koncepcję działania leków przeciwdepresyjnych [1, 2].


 • Augustyn Patyk, Neurobiologia osobowości

  Obecnie w psychologii pojawia się wiele teorii dotyczących osobowości. Brak jednej spójnej definicji dostarcza pewnych metodologicznych problemów, miedzy innymi tego, jak można badać coś, czego istnienia nie jesteśmy pewni? Współcześnie nie posiadamy narzędzi, którymi moglibyśmy w jednoznaczny sposób dowieść, że osobowość to istniejąca struktura.


 • Bożena Włodawiec, Percepcja wzrokowa a lateralizacja u dzieci przedszkolnych

  Stopień rozwoju percepcji wzrokowej dzieci uważany jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukcesy szkolne dzieci.


 • Aneta Styńska, Po co się uczymy?

  Z bardzo różnych powodów. Ale zawsze robimy to dla siebie. Czasem uczysz się, żeby nie zawieść oczekiwań bliskich osób albo dlatego, że w nagrodę za dobrze zdany egzamin rodzice obiecali pożyczyć ci samochód na weekend.


 • Maciej Dziuban, Prawo a niepoczytalność

  Już prawo starożytnego Rzymu kształtujące się ponad pięć wieków przed początkiem naszej ery dostrzegało i regulowało problemy związane z zaburzeniami psychicznymi.


 • Izabela Pawłowska, Problemy z komunikacją w zaburzeniu autystycznym oraz możliwości terapii

  Autyzm należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka, ponieważ obejmuje wiele jego sfer. Po raz pierwszy opisał je amerykański psychiatra Leo Kanner w 1943 roku.


 • Przemysław Derencz, Próba syntezy aktualnej wiedzy na temat twórczości

  Twórczość czyli co? Ponieważ wyobrażenia fenomenów psychologicznych, do których niewątpliwie można zaliczyć twórczość, mogą różnić się znacząco, w celu uniknięcia nieporozumień kluczowym wydaje się ich wcześniejsze zdefiniowanie.


 • Alina Kaczmarczyk, Ryzyko dysleksji - gdy rodzi się świadomość...

  Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych (czytania, pisania, umiejętności matematycznych), zajmowano się od bardzo dawna.


 • Ewelina Młodawska, Skuteczne prezentacje

  Często boimy się wystąpień publicznych, przemawianie do dużego audytorium rodzi w nas dyskomfort. Mimo codziennej śmiałości podczas prezentacji na forum odczuwamy tremę.


 • Kamil Kuracki, Stymulacja osób niepełnosprawnych intelektualnie do ćwiczeń ruchowych

  Jedną z rzeczy niezbędnych w funkcjonowaniu człowieka jest ruch. Jest on ściśle związany z potrzebą działania.


 • Sara Jazgar, Superman w sieci

  Coraz więcej ludzi decyduje się ogłaszać na serwisach randkowych. Zmusza ich do tego brak czasu, brak śmiałości, albo i brak powodzenia w życiu codziennym.


 • Andrzej Augustynek, Sztuczna inteligencja

  Pojęcie "sztucznej inteligencji" (ang. artificial intelligence, AI) wprowadził w 1956 roku do literatury John McCarthy (1927-2011), amerykański informatyk, laureat Nagrody Turinga w 1971 roku za wkład w dziedzinie sztucznej inteligencji.


 • Marta Musiałek, Usłyszeć oczami

  Często człowiek nie zastanawia się nad tym jak wiele rzeczy jest skomplikowanych. Traktujemy codzienne czynności holistycznie.


 • Natalia i Krzysztof Minge, Wojna o twoją uwagę - jak ją wygrać?

  Każdego dnia, z każdej strony uwagę każdego człowieka bombardują miliony informacji. Większość jest całkowicie niepotrzebna, a jednak wiele z nich niepostrzeżenie przenika do umysłu, powodując w nim głównie chaos i wzbudzając potrzeby, których zaspokojenie nie jest w rzeczywistości do niczego potrzebne.


 • Marta Musiałek, Wpływ fizycznych czynników lotu na funkcjonowanie pilota

  Psychologia procesów poznawczych obejmuje takie zagadnienia jak uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie i rozwiązywanie problemów.


 • Karolina Walczykowska, Wspólne rozwiązywanie problemów jest ważniejsze od pracy samodzielnej. Rozważania na przykładzie procesu uczenia się

  Problem, trudność, przeszkoda, czy zadanie – niezależnie jak nazwiemy taką sytuację – zawsze będzie wymagała uruchomienia zgromadzonych w naszych organizmach pokładów energii w celu jej rozwiązania.


 • Tomasz Ciećwierz, Wybory i poglądy budzące wątpliwości, czyli o dysonansie poznawczym

  Rzeczywistość stawia nas przed koniecznością dokonywania wyborów. Podejmując decyzję w różnych ważnych dla nas kwestiach konfrontujemy się z własnymi przekonaniami co do ich słuszności.


 • Andrzej Augustynek, Zachowanie w chwili zagrożenia i silnego stresu u ofiary, świadka i przestępcy

  Sytuacje zagrażające, lęk i stres towarzyszą nam przez całe życie. Wpływają znacząco na nasze zachowanie.


 • Radosław Bodych, Zespół Aspergera, a autyzm wczesnodziecięcy

  Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci.


 • Agata Aleksińska, Zjawisko dysleksji i jego obszar

  Dysleksja przejawia się trudnościami w nauce. Jest pojęciem szeroko i wieloznacznie rozumianym.