Katalog • Bogusław Włodawiec, Badania nad efektywnością psychoterapii

  Większość psychologów-praktyków zajmujących się psychoterapią i obserwujących jej efekty jest przekonanych o użyteczności swojej pracy.


 • Sebastian Szczepanowski, Czy psychoterapia zmienia mózg?

  Pracując jako psychoterapeuta psychodynamiczny, często zadaję sobie pytanie: co takiego dzieje się, na poziomie biologicznym w mózgach pacjentów, z którymi pracuję? Widziałem zmiany, które zachodzą w ich sposobie przeżywania siebie i świata, budowania relacji z innymi ludźmi, wyjaśniania spotykających ich zdarzeń i sytuacji.


 • Andrzej Augustynek, Hipnoza w terapii zespołu uzależnienia od alkoholu

  Podejmując zagadnienie terapeutycznych zastosowań hipnozy już na wstępie stanąłem przed problemem zdefiniowania, czym jest hipnoza (stanem, cechą czy też sytuacją).


 • Marta Horodelska, Pomoc psychologiczna online

  Rosnąca liczba forów internetowych czy poradni online nasuwa pytanie: co sprawia, iż ludzie boją się, wstydzą tradycyjnych wizyt u psychologa? Na pewno trudne jest mówienie, podczas bezpośredniego kontaktu, o intymnych sprawach, problemach, komuś zupełnie obcemu.


 • Bogusław Włodawiec, Refleksje po lekturze książki "Psychoterapia bez makijażu"

  Książka "Psychoterapia bez makijażu" przedstawia rozmowy psychologa społecznego, dra Tomasza Witkowskiego z kilkoma pacjentami niezadowolonymi z przebiegu ich psychoterapii oraz rozmowy z psychoterapeutami, których Autor poprosił o skomentowanie danego przypadku.


 • Lech Kalita, Magdalena Chrzan-Dętkoś, Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznych

  Artykuł zawiera przegląd aktualnych badań dotyczących skuteczności psychoterapii w podejściu psychodynamicznym, z uwzględnieniem ich poprawności metodologicznej.


 • Bartosz Kleszcz, Skuteczność terapii I: Nauka, historia i kontrowersje

  Ten dwuczęściowy artykuł ma na celu poszerzenie świadomości społecznej na temat skuteczności psychoterapii - ma być on ciekawą, popularnonaukową przeprawą przez tę tematykę.


 • Bartosz Kleszcz, Skuteczność terapii II: Elastyczność psychiczna, rodzaje badań i sens życia

  Artykuł jest kontynuacją poprzedniego artykułu: "Skuteczność terapii I: Nauka, historia i kontrowersje".


 • Jacek Świst, Wczesna diagnoza problemów alkoholowych

  Wczesna diagnoza propagowana i praktykowana jest w przypadku wielu chorób, mogłaby zatem być również stosowana w przypadku alkoholizmu.


 • Bogusław Włodawiec, Zastosowanie kwestionariusza SCL-90 w badaniach nad efektywnością psychoterapii

  Porównywanie wyników różnych badań nad efektywnością psychoterapii bywa bardzo kłopotliwe. Trudno jest porównywać efektywność różnych kierunków terapeutycznych ze względu na fakt, że odmiennie formułują one cele terapii.