Forum dyskusyjne

RE: Chce wiedzieś kim jestem. Natalie1

Autor: mimbla1   Data: 2023-10-03, 20:51:51               

"Twoje problemy schodza na drugi plan.Jestes odpowiedziana za innych"

No taki komunikat mia≥am od zarania, przekaz z rodziny pochodzenia. Z tego siÍ musia≥am wyleczyś :)

Podobnie "powinna∂ siÍ cieszyś, inni majĪ gorzej (z przyk≥adami)" - drugi solidnie urazowy przekaz z rodziny pochodzenia, teŅ siÍ z tego leczy≥am w terapii.

MoŅliwe, Ņe Ciebie to uleczy≥o. Twoich do∂wiadczeŮ osobistych negowaś nie mam prawa. Ale na pewno nie jest to lekarstwem dla wszystkich osůb z lÍkami, atakami paniki, nerwicĪ czy innymi problemami natury psychologicznej.


Odpowiedz


Sortuj:     PokaŅ tre∂ś wszystkich wpisůw w wĪtku