Forum dyskusyjne

RE: Presja spoleczno-medialno-polityczna covid

Autor: Adrianna   Data: 2021-12-12, 17:02:26               

Lotka przeciez znany jest skład tychze, oto prosze
Comirnaty -Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem. Jedna fiolka (0,45 ml) po rozcieńczeniu zawiera 6 dawek po 0,3 ml, patrz punkty 4.2 i 6.6. Jedna dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów tozinameranu, szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych). Tozinameran jest jednoniciowym, informacyjnym RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5", wytwarzanym z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na matrycy DNA, kodującym białko szczytowe (ang. spike, S) wirusa SARS-CoV-2

Janssen - Adenowirus typ 26 z sekwencją kodującą glikoproteinę S (ang. spike) wirusa SARS-CoV-2* (Ad26.COV2-S), nie mniej niż 8,92 log10 jednostek zakaźnych (ang. infectious units, Inf.U) * Wytwarzany w linii komórkowej PER.C6 TetR oraz za pomocą technologii rekombinacji DNA

Moderna -Jedna dawka (0,5 ml) zawiera 100 mikrogramów informacyjnego RNA (ang. messenger RNA, mRNA) (w nanocząsteczkach lipidowych SM-102). Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5", wytwarzany z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na odpowiedniej matrycy DNA, kodujący białko szczytowe (ang. spike, S) wirusa SARS-CoV

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku