Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowaną wiadomość

RE: Prof. Czarnek: Ideologia gender to szaleństwo, błąd antropologiczny

Autor: moonshine   Data: 2021-01-17, 01:08:26               

Mimbla, napisałaś"

"aaa, już marksizm się pojawia, coby się gender jako zjawisko kulturowe stosownie kojarzyło z koszmarnymi historycznymi wydarzeniami..."

Zupełnie słusznie ideologia gender kojarzy się z marksizmem, ponieważ wywodzi się z marksizmu.

"Marksizm od zawsze uznawał wagę walki o prawa kobiet. Ósmy marca jest dniem wyjątkowym, ponieważ upamiętnia wydarzenia sprzed lat, kiedy to kobiety z klasy robotniczej podjęły walkę z kapitalizmem, opresją i dyskryminacją na całym świecie."

"Bolszewicy zawsze traktowali propagowanie idei rewolucyjnych wśród kobiet bardzo poważnie. Lenin przywiązywał wielką wagę do tego zagadnienia, szczególnie podczas niepokojów w latach 1912-1914 i podczas pierwszej wojny światowej. To właśnie wtedy Międzynarodowy Dzień Kobiet (8. marca) zaczęto czcić wielkimi demonstracjami pracowniczymi. Nie jest przypadkiem, że rewolucja lutowa (wedle nowego kalendarza wypadająca w marcu) wybuchła w odpowiedzi na zamieszanie wokół Dnia Kobiet, kiedy to kobiety protestowały przeciwko wojnie i wysokim kosztom życia."

"W "Zdradzonej rewolucji" Trocki napisał : "Rewolucja październikowa rzeczywiście spełniła swój obowiązek wobec kobiet. Młody rząd nie tylko przyznał jej wszystkie polityczne prawa przysługujące mężczyźnie, ale, co ważniejsze, zrobił wszystko co leżało w jego mocy, nieporównywalnie więcej niż jakikolwiek inny rząd, by faktycznie zapewnić jej dostęp do wszelkich form pracy zarobkowej i kulturalnej. Jednakże najbardziej przełomowa rewolucja, nawet taka jak przyznanie pełni uprawnień parlamentowi brytyjskiemu, nie może przemienić kobiety w mężczyznę - innymi słowy, nie może równo podzielić między nich trudów ciąży, porodu, karmienia i wychowania dziecka. Rewolucja uczyniła heroiczny wysiłek, by zburzyć mit tak zwanego ogniska domowego - tej archaicznej, dusznej i zacofanej instytucji w której kobieta z klas pracujących wykonuje niewolniczą pracę od dzieciństwa aż do śmierci. Miejsce rodziny jako małego, zamkniętego przedsiębiorstwa zostało zajęte przez pełny system opieki społecznej i usług: domy matek, żłobki, przedszkola, szkoły, zbiorowe jadłodajnie, publiczne pralnie, punkty pierwszej pomocy, szpitale, sanatoria, organizacje atletyczne, kina itd. Kompletne wchłonięcie funkcji ogniska domowego przez instytucje społeczeństwa socjalnego, jednoczące wszystkie pokolenia w solidarności i wspólnym niesieniu pomocy, miało przynieść kobiecie, a co za tym idzie - kochającej się parze - prawdziwe wyzwolenie od łańcuchów nałożonych nań przed wiekami." (Trocki, The Revolution Betrayed, 144.)"

http://codziennikfeministyczny.pl/marksizm-emancypacja-kobiet/

"Teoria gender wyłoniła się na przełomie lat 60. i 70. XX w. z tzw. drugiej fali feminizmu (...)"

https://www.wiz.pl/8,1458.html

"Gender studies wyrosły w latach 70. XX w. z tzw. women's studies (studia kobiece) jako akademicki efekt działań drugiej fali feminizmu[3]. Women's studies koncentrowały się na zbadaniu tego, w jaki sposób różnorodne wyobrażenia, stereotypy czy instytucje społeczne sprzyjają dyskryminacji kobiet i prowadzą do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn[1]. Women's studies były zaangażowane społecznie, np. wspierano lub tworzono na uniwersytetach centra pomocy kobietom, starano się propagować wiedzę o osiągnięciach kobiet[4]. Ich celem było nie tylko poznanie, ale także zmiana społeczna polegająca na ograniczeniu nierówności społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami[4].

Z czasem badaczki zaczęły sobie zdawać sprawę, że dyskryminacja kobiet w wielu dziedzinach wynika z szerszego systemu, w którym płeć biologiczna łączy się z płcią kulturową (gender)[4]. Niektóre badaczki uznały, że nie da się zrozumieć podrzędnego statusu kobiet w społeczeństwie bez zrozumienia sposobu, w jaki działa cały system płci biologicznej i kulturowej[4]. "

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gender_studies

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku