Forum dyskusyjne

RE: Chciałbym być sob±

Autor: 11223344   Data: 2020-07-31, 22:41:39               

Odk±d pamiętam, dla mnie poci±g seksualny nie był zwi±zany z uczuciami, tak było tylko w dłuższych zwi±zkach. A nawet wizja seksu z dan± osob± sprawiała, że maj±c nadzieję na seks byłem wobec każdej takiej osoby zupełnie bezkrytyczny (oficjalnie, czyli to komunikowałem). Czyli też nieszczery, i także wła¶nie w jaki¶ sposób nie sob±, przez wzgl±d na przy¶wiecaj±cy mi cel - zdobywaj±c do¶wiadczenia uczyłem się, że takie zachowanie daje poż±dan± reakcję, więc nawet je¶li była w tym poza, gra - nie przeszkadzało mi to, ponieważ liczyłem na "skuteczno¶ć" takiego podej¶cia.
Chyba jest to dla mnie częste również we wszystkich innych aspektach życia/relacjach, kiedy nie jestem bezinteresowny. A gdy np.zależy mi, żeby zrobić na kim¶ dobre wrażenie - już nawet wtedy nie jestem bezinteresowny. W sprawach jednorazowych, krótkoterminowych miałem w ten sposób lepsze osi±gnięcia.

Wkrótce napiszę więcej.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku