Forum dyskusyjne

RE: Chciałbym być sob±

Autor: mimbla1   Data: 2020-07-25, 16:32:42               

Kwesti± podstawow± zawsze jest poprawne okre¶lenie tego, co stanowi problem oraz czyj jest to problem. Je¶li się tu popełni bł±d można się uwikłać w rozwi±zywanie nieistniej±cego albo cudzego problemu. Tak moim zdaniem rzecz wygl±da w wersji zwykłego zdroworozs±dkowego my¶lenia.:)
Seksualno¶ć jest ogromnie skomplikowanym obszarem ludzkiego funkcjonowania, zarówno w skali makro jak i mikro. I można na ten temat rozmawiać na różne sposoby, stosuj±c różne podej¶cia - kulturoznawcze, religijne, społeczne, statystyczne, psychologiczne, biologiczne, całkiem indywidualne dla danej osoby i można by mnożyć. Żadne nie daje kompletnego obrazka, ale każde daje jaki¶ jego fragment.
Jak pisałam moim zdaniem rozpatrywanie problemów z obszaru seksualno¶ci indywidualnej w dyskusji na forum publicznym nie jest najlepszym pomysłem. Bo wkracza się w sferę wysokiej wrażliwo¶ci (intymno¶ci) nie tylko osoby "maj±cej problem" ale sił± rzeczy także osoby (osób) trzecich, których intymna sfera życia w takiej dyskusji zostaje w jakim¶ stopniu upubliczniona.
Natomiast raczej bezpieczne jest rozmawianie na temat ludzkiej seksualno¶ci z innych pozycji, wyżej sugerowanych. I możliwe ze taki rodzaj rozmowy mógłby Ci się jako¶ tam przydać w uporz±dkowaniu spraw własnych.
Na przykład statystycznie ci±ża i narodziny dziecka często daj± problemy w sferze seksualnej młodych rodziców, bo s± wielce radosn±, ale wielce radykalna zmian± w ich życiu na wielu płaszczyznach. Każda duża zmiana to potencjalny generator nowych problemów. Ty masz dziecko zatem a nuż także od strony statystycznej co¶ jest na rzeczy z tym korzystaniem Twoim z porno? A może nie? Może jest jaka¶ korelacja, może jest nawet zwi±zek przyczynowo skutkowy ? A może absolutnie jest to ¶lepa uliczka? Nie zamierzam tego dr±żyć na konkrecie Twojego małżeńskiego życia rzecz jasna. Ale Ty możesz podr±żyć albo nie :) Jest jeszcze sporo pomysłów spojrzenia z innej strony, które mogę w zwi±zku z tematem ogólnym podsun±ć na zasadzie spokojnych poszukiwań, ale oczywi¶cie wedle Twojej woli i wyboru.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku