Forum dyskusyjne

RE: Chciałbym być sob±

Autor: 11223344   Data: 2020-07-22, 00:58:29               

Otóż o Mimbli my¶lę, że jest to osoba, która w tym miejscu na ziemi, na tym forum, w tej rozmowie, jest na swoim wła¶ciwym miejscu na ziemi - w kontek¶cie m. in. "użyteczno¶ci" społecznej. Chodzi mi o pełnienie istotnej funkcji w danej społeczno¶ci i wpisywanie się w panuj±ce tam reguły prawdziwym, szczerym sob±. I mam "podejrzenie", że czerpiesz z tego tak± czy inn± korzy¶ć, niekoniecznie materialn±, ale np. satysfakcję, zgłębienie wiedzy w interesuj±cych Cię tematach, bycie potrzebnym, pomaganie innym itp. Krótko mówi±c my¶lę, że pewnie nie musisz się zmuszać do odwiedzania forum i że jednocze¶nie lubisz to, pasujesz tu i masz tu ważn± funkcję.
Nie jest to jednowymiarowo¶ć (to nie miało być pejoratywne), ale po prostu mam wrażenie, że wszyscy s± bardziej "ogarnięci" ode mnie. A tym, którzy nie s± mam wrażenie, że to nie przeszkadza, albo ich problemy wydaj± mi się albo banalne albo beznadziejne.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku