Forum dyskusyjne

RE: Chciałbym być sob±

Autor: 11223344   Data: 2020-07-04, 18:04:44               

Tak, widzę to, wydaje mi się, że wiele opisanych przeze mnie problemów w relacjach może być powi±zanych ze sob± m.in. wła¶nie tym powtarzaj±cym się "schematem" czy "sekwencj±" emocji.
I ta ekscytacja czym¶ "nowym"...
Tylko jestem w tym zagubiony, nie potrafię dostrzec, co jest przyczyn±, co skutkiem, co naturaln± czę¶ci± mojej osobowo¶ci (jak np. możliwe "efekty uboczne" wrażliwo¶ci), a co zaburzeniem,itd.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku