Forum dyskusyjne

RE: Chciałbym być sob±

Autor: fatum   Data: 2020-06-09, 10:48:06               

U mnie też dużo zainteresowań znika/zanika,ale ta mała rado¶ć z Twojego żartobliwego wpisu z fantazjowaniem erotycznym z moj± osob± jest do zaakceptowania.Minęła.I dobrze.P.S. miałe¶ różne przej¶cia ze swoj± osob±.I teraz stoisz w rozkroku,bo spróbowałe¶ już dużo z życia i nadal jeste¶ niezaspokojony.To jest taki moment,że ludzie podejmuj± medytacje,pobyt w klasztorze,tzw.wyj¶cie ze ¶wiata przebodĽcowanego.Pragn± minimum bodĽców i ciszy i spokoju i całkowitego zanurzenia się w Duchowym ¶wiecie.Pragn± Prawdziwego ¦wiatła.A niektórzy to nawet po przemianie Duchowej zaczynaj± propagować najwyższe ideały.To s± Wielkie Dusze.Kto to wie,jaka Dusza jest w fizycznym ciele?Niekiedy Duchow± Jedno¶ć da się odczuć jeszcze będ±c w fizycznym ciele.Tak często maj± tzw.Wysłannicy Boga.To s± Wielkie Istoty z konkretn± misj± przychodz±ce na Ziemię.A ich Wieczne ¦wiatło Miło¶ci jest znakiem rozpoznawalnym zawsze i wszędzie.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku