Forum dyskusyjne

RE: Człowieczeństwo.

Autor: bezogonka   Data: 2018-04-20, 15:49:58               

Amelio.. i się wyjaśniło z chellunią :)
Odnalazłyście się! :)

Skąd wzięłam? Najpierw z obserwacji. Potem szukałam..w wielu miejscach..dziwnych czasem ;) he he
...np. :

"PIOTR SZUKALSKI
DEMOGRAFICZNE PRZEMIANY RODZINY
- WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW

Demografowie i historycy społeczni od dawna — mówiąc o przemianach,
jakim podlegają społeczeństwa - akcentują ważność zmian zależności mię­dzy sferą publiczną a prywatną, zaznaczając, że rozszerzającej się prywatności i intymności towarzyszy jednocześnie zjawisko przekazywania instytucjom publicznym wielu zadań zarezerwowanych dotąd dla relacji
prywatnych. ..."

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku