Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowany artykuł

RE: Zjawisko dysleksji i jego obszar

Autor: ingabaok@o2.pl   Data: 2006-12-12, 14:35:59               

Nie ma się co dziwić, że chłopak "nie nauczył się pisać". Jest dokładnie tak, jak napisała Autorka artkułu: dysleksja może się objawiać trudnościami w czytaniu, trudnościami w pisaniu poprawnym ortograficznie (dysortografia) lub w pisaniu poprawnym graficznie(dysgrafia). Każdy z tych typów dysleksji może występować samodzielnie lub mogą one współwystępować. W literaturze natomiast dominuje pogląd, że z dysleksji (w szerokim rozumieniu) się nie wyrasta, więc deficyty można raczej kompensować niż wyrównywać.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku