Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowany artykuł

¬ródła autodestrukcji wyniesione z rodziny pochodz

Autor: magdaw   Data: 2005-11-24, 23:13:54               

Kwestia któr± autorka porusza dotycz±c± niewerbalnych sposobów percepcji otoczenia przez dzieci jest bardzo ciekawa. Niejednokrotnie obserwowałam własne dzieci w sytuacjach w których dochodzi do konfliktu między mn± i mężem, dzieci s± bardziej nerwowe i reaguj± niechęci± często agresj± w stosunku do siebie wzajemnie. Co ciekawe , kiedy konflikt jest rozwi±zywany przez nas natychmiast ( taki który może być rozwi±zany w tow. dzieci) nie obserwuję u dzieci takich reakcji. Natomiast kiedy dusimy co¶ w sobie, kiedy jedno z jaki¶ powodów ma pretensje, żal itp. do drugiego dzieci natychmiast, jak barometr reaguj± i wtedy nawet trudno im się pogodzić i wspólnie bawić. w pewnym sensie jest to zdumiewaj±ce.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku