Artykuł

Agnieszka Paczkowska

Agnieszka Paczkowska

Stalking - niebezpieczne rozstania


Była miss Agnieszka Kotlarczyk zginęła z rąk szaleńca. Utrzymywał on, że miss była jego księżniczką, a on zaś jej krasnoludkiem. Takie historie z życia gwiazd nie są nam obce, często można o tym przeczytać w gazetach czy w portalach internetowych - "zakochany" fan, piszący listy, śledzący każdy krok. Takie sytuacje nie zdarzają się tylko wybrańcom. Zastanów się, czy Ty lub któraś z Twoich znajomych nie macie takich doświadczeń? Czy czułyście kiedykolwiek zagrożenie ze strony adoratora lub partnera?

Według National Violence Against Women każde działanie prześladowcy, w skutek którego nękana osoba odczuwa strach i przerażenie, ma zachwiane poczucie bezpieczeństwa, znajduje się na liście działań przyjmujących postać stalkingu - świadomego i złośliwego nękania obiektu swoich uczuć. Osobę dopuszczającą się takich działań to stalker. Z badań wynika, że w większości przypadków stalkerami są osoby płci męskiej. Aż 87% ofiar (mężczyzn i kobiet) wskazało na mężczyznę jako swojego prześladowcę. Kobiety zdecydowanie rzadziej, ale jednak również zdolne są do takich działań. Ofiarami stalkingu padają zwykle osoby młode, między 18 a 29 rokiem życia. Być może dzieje się tak, bo właśnie w tym okresie jesteśmy szczególnie otwarci na poszukiwanie najbardziej odpowiedniego partnera życiowego. Często zdarza się, że w efekcie tych poszukiwać, decydujemy się na rozstanie z dotychczasowym partnerem, zerwanie starych więzi i układów i napotykamy na opór osoby odrzuconej.

Najczęstszą przyczyną stalkingu jest zerwanie przez jedną ze stron dotychczasowego związku, bądź odmowa jego nawiązania. Odtrącona osoba nie przyjmuje tego faktu do wiadomości, usiłując wszelkimi dostępnymi środkami odzyskać przychylność ukochanej/ukochanego. Stalking to również jeden ze sposobów "wyrównania rachunków" za doznane krzywdy i zranioną dumę.

Osoby uporczywie nękane przez eks-partnerów początkowo umniejszają wagę problemu, później próbują dogadać się ze stalkerem. To jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów, gdyż dla stalkera podstawową zasadą jest "ja pragnę". Ofiara nie przestaje myśleć, jakie będzie następne posunięcie napastnika i jak go uniknąć. Nie wychodzi z domu, porzuca pracę, unika ludzi. Pojawia się u niej wyczerpanie, często także depresja. Nękany zaczyna obwiniać się, narasta w nim agresja i chęć pozbycia się stalkera za wszelką cenę.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu uważasz, że Ty lub ktoś z Twoich znajomych jest ofiarą stalkingu, oto kilka zasad, które mogą okazać się pomocne w kontakcie z osobami nękającymi:
  • jeśli nie chcesz kontynuować znajomości, powiedz "nie" jak najszybciej; odwlekanie może być odczytane jako zachęta;
  • brak zainteresowania wyrażaj w sposób jasny i bezpośredni; "owijając w bawełnę" dajesz stalkerpwi możliwość zinterpretowania Twoich zachowań w nieodpowiedni sposób;
  • unikaj wymówek typu: "jeszcze nie teraz", "daj mi trochę czasu", "nie jestem gotów", "możemy być tylko przyjaciółmi" - stwarzają wrażenie, ze ewentualny związek jest kwestią czasu lub kwestią usunięcia pewnych przeszkód;
  • zerwij ze stalkerem wszelkie kontakty;
  • nie usprawiedliwiaj się, nie bierz winy na siebie, nie przepraszaj, że nie możesz odwzajemnić uczuć;

  • daj do zrozumienia, że oczekujesz rozsądnej reakcji; jeśli to możliwe spróbuj doprowadzić do sytuacji, w której druga strona ma wrażenie, że podejmuje decyzję o rozstaniu.    Autorka jest psychologiem, absolwentką SWPS. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pomaga osobom z trudnościami związanymi z depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, nerwicą, problemami w życiu osobistymi i zawodowym oraz DDA. Współpracuje z Ośrodkiem Polana.
Opublikowano: 2007-05-31Oceń artykuł:


Skomentuj artykuł
Zobacz komentarze do tego artykułu