Gorące wiadomości

Genderowa uchwała rady miasta Poznania istotnie narusza prawo. Wojewoda podjął ważną decyzję

Wojewoda wielkopolski wydał dokument, w którym stwierdził, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania istotnie narusza prawo. Oznacza to, że niebezpieczne przepisy zawarte w tzw. "Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym" nie wejdą w życie. To sukces organizacji prorodzinnych, a zwłaszcza Centrum Życia i Rodziny, które apelowało o podjęcie takiej decyzji.

Po przeprowadzeniu analiz prawnych i zapoznaniu się z uwagami zgłaszanymi w tej sprawie przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radą Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań", wojewoda wielkopolski zdecydował o losach niebezpiecznej uchwały poznańskich radnych. W swojej decyzji stwierdził, że zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn istotnie naruszają prawo i wykraczają poza zakres kompetencji samorządu.

- "Przede wszystkim Rada Miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania - jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty" - wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Uchwała rady miasta Poznań przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zawierała w sobie szereg niebezpiecznych zapisów, m.in. nawiązujących do ideologii gender. Zwracało na to uwagę Centrum Życia i Rodziny, które wraz ze Społeczną Radą Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań", przygotowało petycję z apelem o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Petycję na stronie www.genderowakarta.pl poparło ponad 14 tys. osób. Wszystkie podpisy zostały osobiście przekazane wojewodzie Łukaszowi Mikołajczykowi.

- "Decyzja wojewody to duży sukces Centrum Życia i Rodziny oraz "Rodzinnego Poznania", a także wszystkich zaangażowanych w zbiórkę podpisów. Cieszymy się, że głos tysięcy polskich rodzin został dostrzeżony. Od dawna alarmowaliśmy, że treść zapisów uchwały o "Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn" wprowadza bardzo niebezpieczne zapisy, które zagrażają konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny. Zapisy nawiązywały także do ideologii gender. Co więcej, prowadziły również do wspierania idei ruchu LGBT oraz stwarzały zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem" - mówi Paweł Ozdoba, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

W komunikacie przekazanym przez Oddział Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinetu Wojewody czytamy, że "postanowienia zawarte w Karcie wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akt ten i postulaty w nim zawarte nie mogą znaleźć swojego odzwierciedlenia w działalności prawodawczej organów gminy" - czytamy w uzasadnieniu.

Wskazano również, że postanowienia Rady Miasta Poznania ingerują w aspekt finansowy działania jednostek samorządu terytorialnego. "Żaden przepis prawa nie upoważnia jakiegokolwiek podmiotu do wydawania wiążących dyspozycji w zakresie obligatoryjnego wydatkowania środków budżetowych" - tłumaczy Tomasz Stube z Gabinetu Wojewody. Dodaje, że w decyzji zauważono również brak precyzyjności w zapisach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w zakresie prawidłowej legislacji, co utrudnia interpretację dokumentu.

Więcej informacji o niebezpiecznych zapisach w Karcie znajduje się na stronie internetowej Centrum Życia i Rodziny.

Opublikowano: 2020-03-18

Źródło: Centrum Życia i Rodziny


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz