Gorące wiadomości

Trendy HR w 2018 roku

Jak wynika z najnowszego badania GoldenLine, rok 2018 będzie okresem testowania nowych rozwiązań rekrutacyjnych oraz dążenia do większej transparentności w procesie rekrutacji. Poszukiwanie nowych pracowników poprzez direct search stanie się niezbędnym elementem pracy rekrutera, a bez strategii employer branding firmom będzie coraz trudniej rekrutować i utrzymać pracowników - to główne wnioski z corocznego badania serwisu GoldenLine na temat trendów na rynku HR.

Jak wynika z badania GoldenLine, HR-owcy przewidują, że w tym roku rekrutacja zajmie im więcej czasu (64% badanych) i pochłonie więcej pieniędzy (51% badanych), niż w 2017 roku. Dobra koniunktura gospodarcza sprawia, że firmy planują również przeprowadzić więcej rekrutacji niż w zeszłym roku, deklaruje tak 63% badanych. Czasochłonność procesów rekrutacyjnych wymusza zarazem testowanie nowych metod rekrutacji, wykraczających poza tradycyjne ogłoszenie o pracę. Niemal połowa (43%) badanych planuje poświęcić więcej czasu, a 59% również więcej pieniędzy na poszukiwanie i testowanie nowych narzędzi rekrutacyjnych.

W 2018 roku ponad 75% rekruterów zamierza korzystać z rekrutacji metodą direct search. Wyniki wskazują, że direct search przestaje być ostatnią deską ratunku dla rekruterów, a staje się niezbędnym narzędziem do prowadzenia skutecznych procesów rekrutacyjnych. Serwis GoldenLine oferuje nie tylko dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów, gdzie pracodawca samodzielnie może wyszukać i skontaktować się z wybranymi kandydatami, ale również usługę rekrutacyjną Jobile, gdzie direct search w imieniu pracodawcy wykonuje doświadczony HR Researcher.

Rynek pracownika wymusza też większą transparentność w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania GoldenLine, w 2017 roku 38% badanych podawało widełki wynagrodzeń w wybranych ofertach pracy, zaś w 2018 widełki wynagrodzeń w wybranych ofertach pracy planuje podawać 45% z nich. Zarazem w 2018 roku 13% badanych planuje podawać widełki wynagrodzeń w każdym ogłoszeniu o pracę (dla porównania 9% badanych deklaruje, że podawało widełki w każdym ogłoszeniu w 2017 roku).

Większa otwartość będzie również tematem wiodącym w samej komunikacji z kandydatami. 47% badanych rekruterów chce w tym roku poświęcić więcej czasu na komunikację z kandydatem, a 39% zamierza spędzić więcej czasu na przygotowaniu feedbacku dla kandydata. Transparentność obejmie również kandydatów - ponad 80% rekruterów deklaruje, że w tym roku przed zatrudnieniem kandydata sprawdzi jego profil zawodowy na serwisach rekrutacyjnych lub społecznościowych. Warto więc będzie zadbać o aktualny profil zawodowy na GoldenLine.pl, jak i o właściwe ustawienia prywatności w naszych prywatnych kanałach social media.

- "W 2018 roku bez wątpienia czeka nas postępująca transparentność na rynku pracy. Aby prowadzić skuteczne rekrutacje, pracodawcy będą musieli postawić na większą otwartość w relacjach z kandydatami" - komentuje Karol Traczykowski, Prezes GoldenLine. - "W procesach rekrutacyjnych cały czas brakuje wymiany informacji. Pracodawcy nie wiedzą z jakiego powodu kandydaci nie aplikują zaś kandydaci, dlaczego nie są zapraszani do kolejnego etapu. W 2018 roku priorytetem będzie położenie akcentów właśnie na wymianę informacji zwrotnych i komunikację między rekruterami a kandydatami oraz na większą transparentność całego procesu rekrutacyjnego" - dodaje Traczykowski.

Ponad połowa badanych deklaruje, że na działania z zakresu employer brandingu przeznaczy w tym roku więcej pieniędzy, a ponad 58% badanych również więcej czasu. Rośnie również rola strategicznego podejścia do budowania wizerunku pracodawcy, 40% badanych deklaruje, że ich firma ma już taką strategię, a 35% badanych planuje stworzyć strategię employer branding w tym roku.

- "W 2018 roku nadal będziemy obserwować rosnące zainteresowanie działaniami z zakresu employer branding. Pracodawcy skupią uwagę przede wszystkim na komunikacji wewnętrznej, programach rozwoju i ograniczaniu rotacji, która w Polsce jest relatywnie wysoka." - komentuje Adam Wąsik z Pracowni EB GoldenLine. - "Aby te działania były skuteczne, konieczne będzie stworzenie klarownej strategii employer brandingowej, której celem będzie m.in. spójny wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny firmy jako pracodawcy. W marketingu rekrutacyjnym zapewne będziemy obserwować coraz większą transparentność organizacji. Będzie się to przejawiać choćby jawnością wynagrodzeń w ofertach pracy czy pokazywaniem autentycznej kultury organizacyjnej." - dodaje Wąsik.

Opublikowano: 2018-03-27

Źródło: Golden Line


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz