Gorące wiadomości

Otwarcie wystawy "Julian Ochorowicz - polski da Vinci?" w Warszawie

Wystawa zatytułowana "Julian Ochorowicz - polski da Vinci?" zostanie zaprezentowana od 17 października do 12 listopada 2017 r. w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ulicy Koszykowej 26/28 przy współudziale Fundacji Juliana Ochorowicza.

Julian Leopold Ochorowicz urodził się 23 lutego 1850 w Radzyminie. Był polskim psychologiem, filozofem, wynalazcą, poetą, publicystą i fotografikiem. Teoretyk pozytywizmu. Badacz psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych. Stworzył podstawy teorii ideoplastii. Jest uważany za polskiego pioniera psychologii eksperymentalnej i hipnologii, który stworzył laboratorium psychologiczne w Wiśle. Zmarł 1 maja 1917 w Warszawie.

Organizatorzy wystawy poświęconej Ochorowiczowi chcą pokazać młodym ludziom, ciekawym świata i odważnym w działaniu, że warto realizować swoje projekty. Na przykładzie Juliana Ochorowicza chcą udowodnić, że nawet w czasach kiedy nie było grantów i dotacji, gdy być Polakiem znaczyło być obywatelem niższej kategorii - młodzi ludzie potrafili realizować swoje ambitne plany.

Julian Ochorowicz to dla wszystkich obok Aleksandra Świętochowskiego - teoretyk warszawskiego pozytywizmu, autor wiersza-manifestu walki młodych ze starymi "Naprzód!". W średniej szkole poznał Bolesława Prusa, swego serdecznego przyjaciela już na całe życie. To Ochorowicz zainspirował go do napisania jego jedynej historycznej powieści "Faraon", a w "Lalce" - Ochorowicz został pierwowzorem szalonego naukowca Ochockiego, natomiast jego żona Maria Ochorowicz - pięknej Izabelli Łęckiej. Do grona jego przyjaciół należeli koledzy ze studiów: Henryk Sienkiewicz, Julian Alfons Święcicki, Piotr Chmielowski i Władysław Bełza.

Już na II roku studiów wygrał konkurs Uniwersytetu Warszawskiego (wówczas jeszcze Szkoły Głównej), dowodząc że psychologia to samodzielna dziedzina nauki. Po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Lipskim i habilitacji na Wszechnicy Lwowskiej, mieszkając w Paryżu - stał się pionierem psychologii klinicznej, lecząc nerwowo chorych hipnozą, co wywołało podziw świata nauki, a zgorszenie polskich lekarzy. Jego pacjentami byli m. in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Władysław Reymont. Ten ostatni w czasie kuracji w Wiśle, został przekonany przez swego gospodarza - Ochorowicza - do zniszczenia brudnopisu pierwszej wersji powieści "Chłopi" i napisania jej w nowej wersji.

Organizator i pomysłodawca wielu stowarzyszeń i zjazdów naukowych w kraju i za granicą jak np. Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Psychologów czy Międzynarodowego Instytutu Psychologii.

Miał też mnóstwo nowatorskich pomysłów technicznych o czym zupełnie nikt nie pamięta. Był jednym z pierwszych teoretyków telewizji. Ulepszył telefon Bella i uwolnił Francję od monopolu Edisona, a jego telefony były w masowej produkcji we Francji, Belgii, Holandii oraz carskiej Rosji i na ziemiach polskich do 1927 roku. A dzięki zainstalowaniu przez Ochorowicza na wieży Eiffla nadajnika radiowego, symbol Paryża - Wieża Eiffla, która początkowo miał być rozebrana po 20 latach - stoi do dziś.

Można go nazwać człowiekiem renesansu, bo tak jak Leonardo da Vinci, zajmował się wieloma dziedzinami nauki jednocześnie: od poezji, literatury i dziennikarstwa poprzez filozofię, psychologię, etykę, pedagogikę, poprzez antropologię, fizjologię, dalej fizykę, elektrotechnikę, telewizję i telefonię oraz chemię i fotografię, kończąc na budownictwie i architekturze. Łączył doświadczenia zdobyte w psychologii z terapią hipnotyczną i filozofią z fizyką, elektrotechniką, elektromagnetyzmem i elektroakustyką.

Dzięki swojej miłości do gór stał się budowniczym Wisły i odkrywcą dla turystów Beskidów oraz działaczem społeczno-oświatowym Śląska Cieszyńskiego, za co w centrum miasta Wisła ? postawiono obelisk z jego podobizną i nazywając jedną z ulic jego imieniem.

Kontrowersyjny i nieprzeciętny, wszechstronnie uzdolniony i odważny w artykułowaniu swoich poglądów. Nie mając żadnych barier komunikacyjnych, gdyż władał kilkoma językami, zwiedził Europę i współpracował z wieloma naukowcami jak Maria Curie-Skłodowska, Charles Richet i Wilhelm Wundt czy Bruno Abakanowicz, Jan Szczepanik i Piotr Lebiedziński.

Opublikowano: 2017-10-08

Źródło: Fundacja Juliana Ochorowicza


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz