Wyszukiwanie


 • Jacek Świst, Koncepcja terapeutyczna Martina Seligmana

  Koncepcja M. Seligmana należy do nurtu psychologii poznawczej i jest jedną z propozycji terapii kognitywnej skoncentrowanej na zmianie atrybucji, zmianie stylu wyjaśniania zdarzeń.

 • Jacek Świst, Pozytywne istnienie

  Wprowadzenie
  Obserwując życie różnych ludzi można zauważyć, że ci, którzy opanowali sztukę pozytywnego istnienia, osiągnęli bardzo szeroko rozumiane zadowolenie i powodzenie życiowe.

 • Jacek Świst, Przebieg terapii poznawczej

  Fundamentalnym celem terapii poznawczej jest trening pacjenta prowadzący do zmiany myśli, które utrzymują depresję i są przyczyną braku motywacji, niskiego stopnia aktywności i innych symptomów.

 • Jacek Świst, Spójrz inaczej na swój stres

  We współczesnym świecie nasze umysły nawiedzają różne zagrożenia i wyzwania: niezapłacone rachunki, brak pracy, choroby, nadąsani współmałżonkowie, kłótnie w pracy, zepsuty samochód, egzaminy końcowe, humorzaści nauczyciele, pijany sąsiad, złe dni, itp.

 • Jacek Świst, Warunki prawidłowego procesu wychowawczego

  Rodzice i nauczyciele w procesie wychowania
  Współczesny świat, a zwłaszcza naukowcy bez duszy zakwestionowali tradycyjną rolę rodziców.

 • Jacek Świst, Wczesna diagnoza problemów alkoholowych

  Wczesna diagnoza propagowana i praktykowana jest w przypadku wielu chorób, mogłaby zatem być również stosowana w przypadku alkoholizmu.

 • Jacek Świst, Z problematyki podejścia poznawczego w terapii

  Poznawczy model terapii powstał w trakcie badań nad depresjami prowadzonymi przez Aarona Becka w późnych latach pięćdziesiątych i miał zastosowanie w odniesieniu do osób chorych na depresję.

 • Jacek Świst, Zmodyfikowany trening relaksacyjny Arnolda Lazarusa

  Przeżycia psychiczne i kondycja fizyczna są wzajemnie sprzężone. Nie uzewnętrznione uczucia magazynują się w mięśniach prowadząc czasem do zachwiania równowagi zdrowotnej organizmu.