Konferencje, szkolenia

III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych

Miejsce:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINIBA
początek: 15-10-2020
koniec: 16-10-2020
Organizator:
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków
 
Opis:
III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych jest trzecią edycją inicjatywy zapoczątkowanej w roku 2016. Podejmuje zagadnienie funkcjonowania w małżeństwie, rodzinie i bliskich relacjach międzyludzkich. Obszar problemowy konferencji jest stale obecny w pracach badawczych w dziedzinach psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i pokrewnych, odpowiadając na znaczące społeczne zainteresowanie tematyką relacji interpersonalnych w zmieniającym się świecie.
Opłata:
400-450 zł
 
Wpłaty:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 (wpisując w tytule
przelewu: "III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i
Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych" oraz imię i nazwisko
uczestnika)
 
Kontakt:
http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl;
Sekretarz Konferencji: Anna
Latusek
e-mail: anna.latusek@us.edu.pl