Konferencje, szkolenia

Szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej

Miejsce:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Zawiszy 13
początek: 11-10-2019
koniec: 04-07-2020
Organizator:
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Panem Alfredem Walterem
 
Opis:
Szkolenie jest adresowane do osób pracujących w obszarze prewencji, profilaktyki, interwencji oraz pomocy osobom dotkniętym traumą.

Kurs podstawowy w sposób wyczerpujący, z różnych perspektyw omawia Tematykę traumy psychicznej, osadza w metodyce psychotraumatologii oraz wyposaża w narzędzia pracy w podstawowym kontakcie z osobami po przeżyciach traumatycznych.

Absolwentami i beneficjentami kursu są pedagodzy, psychologowie, pracownicy służb społecznych oraz instytucji pomocowych, lekarze i pracownicy służb medycznych, pracownicy służb penitencjarnych i osoby innych profesji.

Szkolenie składa się z szesnastu zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. W przypadku nieobecności na konkretnym zjeździe istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy szkoleniowej (w Gdańsku lub w Warszawie). Nieobecność podczas jednego zjazdu jest akceptowana i nie wywołuje żadnych konsekwencji.

Nieobecność podczas dwóch lub większej ilości zjazdów wymaga odpracowania z inną grupą lub zaliczenia zjazdu u trenera prowadzącego. Pełen cykl szkoleniowy stanowi spójną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Zajęcia odbywać się będą o stałych porach: w piątki w godzinach 15.30-19.30 i w soboty w godz. 9.00-14.00.

Więcej informacji nt. programu szkolenia, terminów zjazdów i kadry prowadzącej można znaleźć na stronie:
http://www.psychotraumatologia.com.pl/warszawa-10.2019.html
Opłata:
Opłata za każdy zjazd wynosi 450 zł i jest wymagana najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem. Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
 
Wpłaty:
Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:
73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk z dopiskiem: "Imię i nazwisko Grupa 4"
Informacje na temat faktur należy wysyłać na adres e-mail: faktury@psychotraumatologia.com.pl
 
Kontakt:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: fundacjaszkolenia@wp.pl

Kontakt: Jolanta Zboińska; tel.: 660 76 50 50

Więcej informacji:
http://www.psychotraumatologia.com.pl/warszawa-10.2019.html