Konferencje, szkolenia

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Miejsce:
Katowice
początek: 15-11-2019
koniec: 10-05-2020
Organizator:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 
Opis:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne ogłasza nabór na kolejną edycję dwuletniego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego etap wstępny prowadzony będzie w roku akademickim 2019/2020 w Katowicach. Idea kursu zakłada przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych a także wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kursanci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu  prowadzenia psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych. Wyjątkowym aspektem szkolenia jest część związana z doświadczeniem własnym oraz samorozwojem w obszarze funkcjonowania na tle grupy. Szkolenie przygotowuje do pracy socjoterapeuty a także, po uzyskaniu dyplomu ukończenia Studium, daje możliwość uzyskania certyfikatu trenera lub certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Studium składa się z dwóch etapów - wstępnego i zaawansowanego. Szkolenie objęte jest akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Podczas pierwszego roku, spotkania w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, odbywać się będą w trybie weekendowym, raz w miesiącu, począwszy od listopada 2019 r. do maja 2020 r.

Szczegółowe daty poszczególnych spotkań:

Trening interpersonalny:
15-17 listopada 2019

Warsztaty:
7-8 grudnia 2019
11-12 stycznia 2020
8-9 lutego 2020
7-8 marca 2020
18-19 kwietnia 2020
9-10 maja 2020

W celu uzyskania szczegółowych informacji organizatorzy zapraszają do zapoznania się z pełną ofertą zamieszczoną na stronie http://www.kcp.com.pl/.

Opłata:
- etap wstępny (I rok): 2500, w sugerowanych ratach 8 x 300 zł
- etap zaawansowany (II rok): 6500 zł (z czego 1300 zł - Intensywny Trening Wakacyjny I, 5200 zł - 8 spotkań dydaktycznych oraz Intensywny Trening Wakacyjny II)
 
Kontakt:
http://www.kcp.com.pl/
http://sopp.com.pl/szkolenia/
poczta@sopp.com.pl